Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 USD 1 814
Basvaluta USD
Fondstart 02.jan.1997
Startdatum 06.nov.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,10%
ISIN LU0462858753
Bloomberg, kortnamn BGASX4G
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B57W7C4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSACXJPGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Asian Dragon Fund, Class X4, per den 30.apr.2020 listad mot 794 Asia ex-Japan Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,22
CNOOC LTD 2,72
Namn Vikt (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,41
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,31
CHINA MOBILE LTD 2,30
BHARTI AIRTEL LTD 2,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,14
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X4 GBP Årlig 29,68 -0,13 -0,44 33,68 26,15 - LU0462858753 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,37 0,01 0,11 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class I2 USD Ingen 11,64 0,01 0,09 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class D2 GBP Ingen 35,09 -0,15 -0,43 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,85 0,01 0,08 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class I4 GBP Årlig 8,98 -0,04 -0,44 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
Class A2 EUR Ingen 35,53 -0,23 -0,64 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class X2 USD Ingen 47,53 0,05 0,11 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
Class A4 GBP Årlig 30,71 -0,13 -0,42 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
Class I2 EUR Ingen 10,47 -0,07 -0,66 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,68 0,01 0,09 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class I4 USD Årlig 11,09 0,01 0,09 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,29 0,01 0,08 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class I4 EUR Årlig 9,99 -0,06 -0,60 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class A2 USD Ingen 39,51 0,04 0,10 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,10 0,02 0,17 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class A2 GBP Ingen 31,99 -0,14 -0,44 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,26 0,02 0,10 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
Class D4 GBP Årlig 31,06 -0,14 -0,45 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,17 0,02 0,16 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 107,30 0,11 0,10 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class D2 EUR Ingen 38,97 -0,25 -0,64 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class D2 USD Ingen 43,33 0,04 0,09 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,90 0,01 0,08 15,90 10,76 - LU1023056804 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokument

Dokument