Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 06.apr.2020 USD 1 656
Basvaluta USD
Fondstart 01.okt.2004
Startdatum 01.okt.2004
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,47%
ISIN LU0200683885
Bloomberg, kortnamn MLEMEA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B0347L8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JPGCCOMP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2020 10,19
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2020 9,39
5-årigt beta per den 31.mar.2020 1,123

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, per den 31.mar.2020 listad mot 937 Global Emerging Markets Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,97
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,50
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,34
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,22
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,16
Namn Vikt (%)
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,05
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 1,04
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,00
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,93
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 16.95 04/03/2020 0,90
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 14,57 -0,34 -2,28 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class I4 Hedged GBP - 8,34 -0,18 -2,11 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class A8 Hedged CNH - 86,72 -1,94 -2,19 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 77,52 -1,71 -2,16 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class D2 USD Ingen 16,97 -0,38 -2,19 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
Class A4 EUR Årlig 10,72 -0,24 -2,19 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class D3 USD Månatlig 8,32 -0,18 -2,12 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,33 -0,18 -2,12 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
Class A1 USD Daglig 8,03 -0,18 -2,19 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,66 -0,17 -2,17 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,72 -0,30 -2,14 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
Class D3 EUR Månatlig 7,70 -0,18 -2,28 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class I4 Hedged EUR - 8,36 -0,18 -2,11 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,34 -0,31 -2,12 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
Class D2 EUR Ingen 15,72 -0,36 -2,24 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class I4 USD - 8,38 -0,18 -2,10 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
Class A1 EUR Daglig 7,44 -0,17 -2,23 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class A3 EUR Månatlig 7,69 -0,18 -2,29 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class I2 Hedged GBP - 8,47 -0,18 -2,08 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
Class X2 USD Ingen 18,56 -0,41 -2,16 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
Class A3 USD Månatlig 8,30 -0,19 -2,24 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,04 -0,35 -2,14 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,33 -0,16 -2,14 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,14 -0,17 -2,05 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 53,56 -1,18 -2,16 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
Class I2 EUR Ingen 14,18 -0,32 -2,21 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class X2 EUR Ingen 17,19 -0,39 -2,22 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class A2 USD Ingen 15,74 -0,34 -2,11 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,72 -0,21 -2,11 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
Class A6 USD Månatlig 7,19 -0,16 -2,18 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,66 -0,16 -2,05 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,92 -0,15 -2,12 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,37 -0,16 -2,12 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
Class A2 CZK Ingen 401,73 -11,50 -2,78 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,74 -0,21 -2,11 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
Class I2 USD Ingen 15,31 -0,33 -2,11 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 7,67 -0,17 -2,17 9,85 7,29 - LU1408528138 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokument

Dokument