Aktier

iShares Japan Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.jan.2020 USD 1 845
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 30.nov.2004
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Jämförelseindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,02%
ISIN IE00B0409979
Bloomberg, kortnamn BGIJPND
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B040997
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUJN
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Japan Index Fund (IE), Flex, per den 31.dec.2019 listad mot 884 Japan Large-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,44
SONY CORP 2,37
SOFTBANK GROUP CORP 1,88
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,84
KEYENCE CORP 1,77
Namn Vikt (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,64
KDDI CORP 1,45
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,40
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,35
HONDA MOTOR LTD 1,27
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex USD Daglig 14,86 -0,03 -0,20 15,03 13,01 14,86 IE00B0409979 14,87 -
Flex EUR Daglig 20,52 -0,02 -0,11 20,81 17,83 20,52 IE00B39J2X56 20,53 -
Class D USD Ingen 11,97 -0,02 -0,20 12,11 10,38 11,96 IE00BD0NCS18 11,97 -
Inst EUR Ingen 20,76 -0,02 -0,11 20,99 17,72 20,75 IE00B6RVWW34 20,77 -
Flex EUR Ingen 18,30 -0,02 -0,11 18,50 15,60 18,29 IE00B8J31C42 18,31 -
Inst USD Ingen 17,87 -0,04 -0,20 18,08 15,51 17,86 IE00B1W56M32 17,88 -
Class D EUR Ingen 11,58 -0,01 -0,11 11,71 9,88 11,58 IE00BDRK7T12 11,59 -
Class Flex Acc JPY - 2 055,46 -1,58 -0,08 2 069,24 1 745,16 2 054,85 IE00BFMHVB17 2 056,08 -
Flex USD Ingen 15,76 -0,03 -0,20 15,94 13,65 15,76 IE0001199953 15,77 -
Inst USD Daglig 16,76 -0,03 -0,20 16,96 14,55 16,76 IE00B1W56N49 16,77 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument