Aktier

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 17.jun.2019 EUR 1 354 430 808
Net Assets of Fund per den 17.jun.2019 EUR 2 671 526 328
Basvaluta EUR
Valutaserier EUR
Fondstart 01.dec.2009
Startdatum 01.dec.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex MSCI Europe ex UK Net Return Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE0001197916
Bloomberg, kortnamn BZWIERI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0119791
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn BZIEURTTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class, per den 31.maj.2019 listad mot 537 Europe ex-UK Large-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2019
Namn Vikt (%)
NESTLE SA 4,57
ROCHE HOLDING PAR AG 2,86
NOVARTIS AG 2,74
TOTAL SA 2,07
SAP 1,95
Namn Vikt (%)
LVMH 1,68
ALLIANZ 1,58
SANOFI SA 1,51
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 1,44
SIEMENS N AG 1,41
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class EUR Ingen 27,82 -0,01 -0,02 28,32 23,55 27,81 IE0001197916 27,85 -
Flex Hedged EUR - 9,89 0,00 0,01 10,11 9,61 9,89 IE00BJLMKK76 9,90 -
Class D EUR Kvartalsvis 10,15 0,00 -0,02 10,57 8,82 10,15 IE00BDR08N26 10,16 -
Inst EUR Ingen 14,96 0,00 -0,02 15,23 12,68 14,95 IE00B1W56P62 14,98 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,39 0,04 0,40 10,39 9,98 10,38 IE00BHHMPP74 10,40 -
Class EUR Kvartalsvis 16,37 0,00 -0,02 17,06 14,22 16,37 IE00B0407Y83 16,39 -
Inst EUR Årlig 19,13 0,00 -0,02 20,07 16,70 19,12 IE00B1W56Q79 19,15 -
Class D EUR Ingen 10,57 0,00 -0,02 10,76 8,96 10,57 IE00BD0NCR01 10,58 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument