Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 USD 2 087
Basvaluta USD
Fondstart 19.okt.2007
Startdatum 14.maj.2009
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - USD Hedged
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,66%
ISIN LU0326960662
Bloomberg, kortnamn MLGCBD2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4NRGT6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LGCPTRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 30.apr.2020 5,72
5y Volatility - Benchmark per den 30.apr.2020 4,95
5-årigt beta per den 30.apr.2020 0,929

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2, per den 30.apr.2020 listad mot 193 Global Corporate Bond - USD Hedged fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,88
CITIGROUP INC 3.106 04/08/2026 0,82
BPCE SA RegS 0.25 01/15/2026 0,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,67
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,65
Namn Vikt (%)
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,58
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 1.25 12/05/2025 0,56
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,56
APPLE INC 4.65 02/23/2046 0,55
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,54
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 15,87 0,00 0,00 16,25 13,73 - LU0326960662 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,93 -0,02 -0,20 10,34 8,69 - LU1435395121 - -
Class A3 Hedged CAD Månatlig 11,21 -0,01 -0,09 11,61 9,77 - LU0816460157 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 11,33 0,00 0,00 11,66 9,81 - LU0825403933 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 83,81 -0,18 -0,21 86,63 73,10 - LU0788109550 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 12,28 -0,01 -0,08 12,80 10,72 - LU0803752475 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,44 0,00 0,00 10,85 9,10 - LU1222731728 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,93 0,00 0,00 14,41 12,12 - LU0326951752 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 9,81 -0,01 -0,10 10,25 8,59 - LU1149717313 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 11,14 -0,01 -0,09 11,63 9,74 - LU0871639976 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,24 0,00 0,00 13,72 11,53 - LU0297942434 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,19 0,00 0,00 9,52 8,01 - LU0303846876 - -
Class I2 USD Ingen 12,18 0,00 0,00 12,47 10,54 - LU1181254019 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 102,28 -0,27 -0,26 105,68 89,15 - LU1220227653 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,54 0,00 0,00 10,90 9,17 - LU1625162489 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,90 0,00 0,00 15,40 12,95 - LU0414062249 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 10,47 0,00 0,00 10,93 9,13 - LU1814255474 - -
Class A2 USD Ingen 15,07 0,00 0,00 15,45 13,05 - LU0297942194 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,70 0,01 0,10 10,06 8,44 - LU0414062165 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,62 0,02 0,02 109,18 91,69 - LU1162516634 - -
Class A3 Hedged GBP Månatlig 10,64 -0,01 -0,09 11,09 9,31 - LU0816460231 - -
Class A6 USD Månatlig 11,25 -0,02 -0,18 11,62 9,82 - LU0788109634 - -
Class X2 USD Ingen 16,93 0,00 0,00 17,32 14,64 - LU0434566104 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 12,13 -0,01 -0,08 12,64 10,59 - LU0816460074 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,33 0,00 0,00 10,73 9,00 - LU1403442228 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,93 0,00 0,00 12,31 10,35 - LU1153585614 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokument

Dokument