Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 24.jan.2020 EUR 480 475 224
Net Assets of Fund per den 24.jan.2020 USD 11 893 147 152
Basvaluta USD
Valutaserier EUR
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 01.jun.2010
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,06%
ISIN IE00B3D07M82
Bloomberg, kortnamn BGIEFAE
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3D07M8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, per den 31.dec.2019 listad mot 2172 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,78
TENCENT HOLDINGS LTD 4,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,36
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,33
Namn Vikt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,16
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,06
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,85
CHINA MOBILE LTD 0,83
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR Ingen 17,71 -0,01 -0,07 18,03 14,97 17,66 IE00B3D07M82 17,74 -
Inst GBP Ingen 24,23 0,03 0,14 24,94 21,59 24,17 IE00B3D07H30 24,28 -
Class D USD Ingen 11,95 -0,03 -0,25 12,24 10,21 11,92 IE00BYWYC907 11,97 -
Inst EUR Ingen 22,58 -0,02 -0,07 23,00 19,11 22,53 IE00B3D07F16 22,63 -
Inst USD Kvartalsvis 11,00 -0,03 -0,25 11,27 9,54 10,97 IE00B3D07K68 11,02 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex GBP Ingen 28,47 0,04 0,14 29,30 25,32 28,39 IE00B3D07P14 28,52 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,46 0,02 0,14 15,91 14,06 15,42 IE00B3D07L75 15,49 -
Inst USD Ingen 15,65 -0,04 -0,25 16,04 13,38 15,61 IE00B3D07G23 15,68 -
Flex EUR Kvartalsvis 13,72 -0,01 -0,07 13,98 11,79 13,69 IE00B3D07Q21 13,75 -
Inst EUR Kvartalsvis 13,14 -0,01 -0,07 13,38 11,29 13,11 IE00B3D07J53 13,17 -
Flex USD Ingen 17,65 -0,04 -0,25 18,09 15,07 17,61 IE00B3D07N99 17,69 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,34 0,02 0,14 13,73 12,14 13,31 IE00B3D07S45 13,37 -
Class D EUR Ingen 11,78 -0,01 -0,07 11,99 9,96 11,75 IE00BYWYCC39 11,80 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument