Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 23.jan.2020 USD 226 932 123
Net Assets of Fund per den 23.jan.2020 USD 3 275 022 059
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 30.apr.2001
Startdatum 01.dec.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI Daily Net TR North America USD
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,01%
ISIN IE00B040CX25
Bloomberg, kortnamn BGINAID
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B040CX2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUNA
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares North America Index Fund (IE), Flex, per den 31.dec.2019 listad mot 1374 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 3,84
AMAZON COM INC 2,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
JPMORGAN CHASE & CO 1,50
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,29
VISA INC CLASS A 1,09
PROCTER & GAMBLE 1,05
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex USD Daglig 27,81 0,03 0,11 27,82 22,12 27,80 IE00B040CX25 27,82 -
Class D USD Ingen 14,32 0,02 0,11 14,33 11,22 14,31 IE00BD575K12 14,32 -
Flex USD Ingen 38,37 0,04 0,11 38,40 30,06 38,36 IE0030404903 38,39 -
Flex Hedged EUR - 11,31 0,01 0,11 11,32 9,46 11,31 IE00BJVKFT58 11,32 -
Flex EUR Ingen 26,09 0,10 0,38 26,09 19,80 26,08 IE00B8J31B35 26,10 -
Class D EUR Ingen 17,00 0,06 0,38 17,00 12,92 17,00 IE00BD575G75 17,01 -
Inst USD Ingen 26,02 0,03 0,11 26,04 20,41 26,01 IE00B1W56K18 26,03 -
Flex EUR Daglig 32,26 0,12 0,38 32,26 24,87 32,25 IE00B39J2W40 32,27 -
Flex GBP Ingen 16,06 0,04 0,27 16,18 12,58 16,05 IE00B7D6J849 16,06 -
Inst EUR Ingen 31,26 0,12 0,38 31,26 23,76 31,25 IE00B78CT216 31,27 -
Inst USD Daglig 36,15 0,04 0,11 36,17 28,76 36,14 IE00B1W56L25 36,16 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument