Obligationer

BGF World Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.feb.2020 USD 1 333
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.1985
Startdatum 02.apr.2004
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - USD Hedged
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,08%
ISIN LU0012053665
Bloomberg, kortnamn MERWBA1
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B00MZP5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEGATRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2020 2,53
5y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2020 2,70
5-årigt beta per den 31.jan.2020 0,956

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Bond Fund, Class A1, per den 31.jan.2020 listad mot 277 Global Bond - USD Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,98
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,10
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,01
Namn Vikt (%)
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #141 0.1 09/20/2024 0,93
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,78
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,77
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,76
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A1 USD Daglig 60,23 0,00 0,00 60,33 56,11 - LU0012053665 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 119,24 0,03 0,03 119,32 111,28 - LU0862984498 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 213,10 0,04 0,02 213,66 199,03 - LU0692855462 - -
Class D3 USD Månatlig 60,21 0,00 0,00 60,34 56,04 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,24 0,00 0,00 13,24 12,22 - LU0757589873 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,59 0,00 0,00 10,68 9,98 - LU1830001282 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 15,01 0,00 0,00 15,08 14,09 - LU0372548510 - -
Class X2 USD Ingen 93,76 0,01 0,01 93,76 85,19 - LU0184697158 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 106,33 0,01 0,01 106,65 99,65 - LU1529944784 - -
Class D2 USD Ingen 87,46 0,02 0,02 87,46 79,94 - LU0297941972 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,66 0,01 0,09 10,73 10,06 - LU0308772333 - -
Class I2 USD Ingen 11,33 0,00 0,00 11,33 10,34 - LU1087925589 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,29 0,00 0,00 12,29 11,42 - LU0871639547 - -
Class A3 USD Månatlig 60,13 0,00 0,00 60,25 55,97 - LU0184696853 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 202,18 0,03 0,01 203,29 189,95 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,44 0,00 0,00 12,44 11,39 - LU1288049783 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,24 0,00 0,00 12,26 11,41 - LU0808759830 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,26 0,01 0,07 14,26 13,08 - LU0739658705 - -
Class A2 USD Ingen 83,10 0,01 0,01 83,10 76,25 - LU0184696937 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 196,53 0,03 0,02 197,97 185,35 - LU0330917880 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokument

Dokument