Blandfonder

Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 602
Fondstorlek (miljoner) per den 20.mar.2019 USD 15 430
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier EUR
Startdatum 31.jul.2002
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Jämförelseindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,78%
ISIN LU0171283459
Bloomberg, kortnamn MERGAAA
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B03TN71
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för Global Allocation Fund, Class A2, per den 28.feb.2019 listad mot 678 USD Moderate Allocation fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,10
APPLE INC 1,10
EXXON MOBIL CORP 1,06
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 0,96
ANTHEM INC 0,95
WILLIAMS INC 0,90
AMAZON COM INC 0,87
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0,85
per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 01/31/2024 6,71
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,13
TREASURY NOTE (OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 12/31/2023 2,43
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 02/29/2024 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,25
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,52
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 49,25 -0,17 -0,34 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class D2 EUR Ingen 53,62 -0,19 -0,35 53,81 48,91 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,98 -0,05 -0,29 17,49 15,62 - LU0827880427 - -
Class I2 EUR Ingen 53,42 -0,18 -0,34 53,60 48,70 - LU1653088838 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,43 -0,06 -0,31 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,17 -0,05 -0,31 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,09 -0,03 -0,27 11,52 10,22 - LU0260352280 - -
Class X2 EUR Ingen 59,74 -0,21 -0,35 59,95 54,26 - LU0984173384 - -
Class A4 EUR Årlig 48,07 -0,17 -0,35 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 38,37 -0,12 -0,31 40,18 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,70 -0,04 -0,34 12,39 10,84 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,95 -0,04 -0,29 14,37 12,84 - LU0827880690 - -
Class A4 USD Årlig 54,60 -0,16 -0,29 56,15 50,20 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,48 -0,09 -0,29 31,66 28,12 - LU0827880344 - -
Class I2 USD Ingen 60,67 -0,17 -0,28 61,72 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 HUF Ingen 15 444,06 -33,30 -0,22 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class D4 EUR Årlig 48,31 -0,17 -0,35 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,39 -0,04 -0,30 13,88 12,35 - LU0788109477 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 089,00 -4,00 -0,37 1 130,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class X4 USD Årlig 12,17 -0,04 -0,33 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 35,73 -0,11 -0,31 37,74 33,08 - LU0212925753 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,61 -0,05 -0,28 18,07 16,19 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,29 -0,04 -0,32 12,93 11,37 - LU0827880260 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,50 -0,10 -0,30 35,48 30,96 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,06 -0,08 -0,27 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
Class D4 GBP Ingen 41,59 0,10 0,24 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 USD Ingen 55,93 -0,16 -0,29 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 126,64 -0,37 -0,29 129,24 116,57 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,77 -0,05 -0,30 17,34 15,44 - LU0468326631 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,34 -0,10 -0,30 35,29 30,87 - LU0240613025 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,99 -0,04 -0,29 14,38 12,87 - LU0810842038 - -
Class X2 USD Ingen 67,85 -0,20 -0,29 68,69 62,14 - LU0328507826 - -
Class D2 USD Ingen 60,90 -0,18 -0,29 62,07 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,22 -0,04 -0,30 13,71 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 38,91 -0,12 -0,31 40,81 35,96 - LU0329591480 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument