Skip to content
About US

Om BlackRock i Sverige

Vilka vi är
BlackRock är en global investeringsförvaltare som funnits på den svenska marknaden sedan 2002. Vårt syfte är att hjälpa fler människor att planera för sin finansiella framtid. Oavsett mål satsar BlackRock på dig.
Who we are

Vad vi gör

BlackRock erbjuder en mängd finansiella lösningar till institutioner, finansiella fackpersoner och enskilda yrkespersoner i Sverige. Från butiksbiträden i dina närbutiker till nationella organisationer och frivilligorganisationer – BlackRock har hjälpt människor i Sverige att ta kontroll över sin ekonomiska trygghet i 18 år.

Källa: BlackRock, januari 2020.

Vårt syfte är att hjälpa fler och fler människor att uppnå ekonomiskt välstånd. I denna strävan finns ett fokus på långsiktig hållbarhet integrerat i vår verksamhet. Från att integrera praxis för miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) i vår investeringsprocess för att skapa en positiv social inverkan i samhällena i Sverige, vilar vårt engagemang på att hjälpa kunder, medarbetare, aktieägare och samhällen att uppnå långsiktigt ekonomiskt välstånd.

Besök vår globala webbplats för mer information om vårt uppdrag och våra principer, social inverkan och hållbara företag.

BlackRocks globala webbplats

Vad vi erbjuder

Våra iShares börshandlade fonder (ETF:er) erbjuder ett diversifierat och kostnadseffektivt sätt att utnyttja marknadernas potential.

Aladdin är en lösning av högsta kvalitet som strävar efter att tillhandahålla konsekventa, bearbetningsbara data under hela investeringsprocessen, vilket hjälper investerin...

Vad vi står för

Vi bygger produkter som kan göra mer än att få dina pengar att växa. Låt investeringarna följa dina värderingar och investera i fonder som stöder ESG-värderingar.
Vi har ett orubbligt fokus på långsiktig hållbarhet och garanterar att den är integrerad i hela vår verksamhet.
Vi arbetar med företag för att få underlag för röstning och vi främjar en sund företagsledning som följer ett hållbart, långsiktigt värdeskapande.

MKTGM0120E-1053414-1/2