Hur förändrar snabb
urbanisering framtiden

I korthet

 • Världen är i konstant förändring och många av dessa skiften har potential att förändra investringslandskapet.
 • Vissa av dessa skiften can vara tillfälliga andra kan vara starka omvandlande krafter som kan förändra hur samhället är strukturerat på en fundmental nivå.
 • BlackRock har identifiera fem megatrender som är relevanta för investerare och framtiden för den globala ekonomin.
 • Nedan utforskar vi den första av dessa megatrender snabb urbanisering

Risksumma. Alla finansiella investeringar innebär ett risktagande. Därför kommer värdet på och intäkterna från investeringen att variera och det ursprungliga investeringsbeloppet kan inte garanteras.

BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-1 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-2 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-3-(updated) BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-4 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-5 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-6 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-7 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-8

Investera i snabb urbanisering med BlackRock och iShares

Snabb urbanisering är en av BlackRocks fem megatrender – starka omvandlade krafter som  förändrar världsekonomin, företag  och samhällen har påverkat vårt levnadssätt under århundranden.

Våra tematiska fonder erbjuder ett sätt för investerare att ta del av dessa megatrender, vilket vi tror ger investerare exponering mot företag med högre intjäningspotential vilket i sin tur bör ge bättre avkastning på din investrering på lång sikt.

Läs mer om våra tematiska fonder

Klicka på symbolerna nedan för att se mer om våra produkter

 • Tekniska genombrott

 • Nya energikällor

 • Framtidens transportmedel

 • Fin Tech

 • Automation & robotik

 • Genombrott inom
  vård och hälsa

 • Åldrande befolkning

 • Digitalisering

 • Skog och pappersindustri

 • Ren energi

 • Jordbruksnäring

 • Digital säkerhet

 • Globalt vatten

 • Inkludering & mångfald

 • Konsumenttillväxt i tillväxtmarknader

Detta material är inte avsett att användas som prognos-, forsknings- eller investeringsrådgivning och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument eller produkt eller att anta någon investeringsstrategi.

 Riskvarningar

Investeringar i produkterna som nämns i detta dokument kanske inte är lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på nuvarande eller framtida resultat och bör inte vara den enda faktor som beaktas när man väljer en produkt eller strategi. Kapital i riskzonen. Investeringsvärdet och inkomsterna från dem kan också falla och öka och garanteras inte. Du får inte få tillbaka det ursprungliga beloppet. Värdet av investeringar som innebär exponering för utländsk valuta kan påverkas av växelkursrörelser. Vi påminner dig om att nivåerna och grunden för och relieferna från beskattningen kan förändras. 

BlackRock har inte ansett lämpligheten för denna investering mot dina individuella behov och risk tolerans. Den information som visas innehåller sammanfattande information. Investeringar bör göras på grundval av det relevanta prospektet som är tillgängligt från chefen. 

När det gäller de nämnda produkterna är detta dokument endast avsett för informationsändamål och utgör inte investeringsrådgivning eller ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa de värdepapper som beskrivs inom. Det här dokumentet får inte distribueras utan tillstånd från BlackRock. 

Regleringsinformation

BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority (FCA), med säte på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) 20 7743 3000, har utfärdat denna information vilket endast är tillgängligt till professionella kunder och andra personer bör förlita sig på informationen i den. För ditt skydd registreras samtal vanligtvis. För mer information, inklusive detaljer om vår integritetspolicy, se webbplatsen på https://www.blackrock.com/se . BlackRock är ett handelsnamn för BlackRock Advisors (UK) Limited. 

Utfärdat i EES av BlackRock (Nederländerna) BV: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Handelsregistret nr. 17068311. Mer information finns på hemsidan: www.blackrock.nl. För ditt skydd registreras vanligtvis telefonsamtal. För mer information, inklusive detaljer om vår integritetspolicy, se webbplatsen på https://www.blackrock.com/corporate/compliance/privacy-policy. BlackRock är ett handelsnamn BlackRock (Netherlands) BV.  

MKTGM0619E-876012-1/6