Aktiv och passiv investering

Kollektiva investeringar kan hanteras aktivt eller passivt. BlackRock tycker inte att det är motsägelsefullt att erbjuda både passiva (även kallat index) och aktiva produkter. Dessutom kan båda strategierna komplettera varandra och används ofta tillsammans av investerare.

Aktiv fondförvaltning

Den aktiva förvaltningen kommer att försöka slå avkastningen i det index som det hänför sig till – som kallas jämförelseindex (benchmark). Indexet innehåller de företag vars värdepapper, till exempel aktier eller obligationer, som köps och säljs dagligen av fonden.

Val av värdepapper

I en aktiv fond väljer förvaltaren värdepapper, till exempel aktier, att köpa och jämför sedan avkastningen mot jämförelseindex. Bra aktieval bygger på att välja de företag som fondförvaltaren tror kommer att överträffa andra inom indexet. Fondförvaltaren behöver inte köpa alla aktierna i indexet; bara de som han eller hon tror kommer att öka mest i värde, eller i vissa fall, ge de bästa utdelningarna, för att ge bästa övergripande avkastning.

Passiv fondförvaltning

Den passiva förvaltningsstilen att investera kallas passiv eller index investering. Fonden köper vanligtvis alla värdepapper, till exempel aktier i exempelvis OMX 30 i de proportioner de representeras i indexet. Så om Volvo står för 6 % av OMX 30 Index avseende värde och ett mindre företag som Tele2 står för 1 %, kommer cirka 6 % av fondens värde att investeras i Volvo-aktier och 1 % av värdet i Tele2 och detta kommer att ombalanseras för att säkerställa att fonden överensstämmer med indexet.

Börshandlade fonder

En börshandlad fond (Exchange Traded Fund, ETF) är en kombination av de bästa egenskaperna hos traditionella fonder och enskilda aktier. I allmänhet representerar en ETF en värdepappersportfölj (som aktier, obligationer eller alternativa tillgångar), som syftar till att spegla utvecklingen av ett specifikt marknadsindex (som OMX 30). En ETF köps och säljs på en börs, som en aktie.

BlackRock erbjuder ETF:er via iShares utbud av börshandlade fonder (ETF), vilket gör att investerare kan välja bland många av de tusentals index som finns tillgängliga över hela världen. Lär dig mer om iShares ETF:er.

Viktiga skillnader

Aktiv fondförvaltning innebär att du använder högkvalificerade förvaltare som kan hitta de bästa möjligheterna. De stöds av resurser som databaser, research och analytikerrapporter för att bestämma vilka aktier som har störst utsikt att överträffa andra.

Passivt förvaltade fonder innebär inte att individuella aktier väljs ut, eftersom aktierna väljs i direkt proportion till de index som de följer. Detta kan göras med hjälp av dataprogram, vilket minskar kostnaderna för förvaltningen. De behöver inte heller omfattande research/forskning och är därför billigare att köpa än aktiva fonder.