Aktier

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i NOK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.apr.2021 USD 1 544
Fondstart 10.jan.2014
Startdatum 19.mar.2021
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 26.feb.2021 1 498
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI WORLD ESG SCREENED
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,21%
ISIN IE00BMXD9Y66
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMXD9Y6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering NOK 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering NOK 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 26.feb.2021
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,17
MICROSOFT CORP 3,39
AMAZON COM INC 2,67
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
ALPHABET INC CLASS A 1,23
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,22
TESLA INC 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,91
JOHNSON & JOHNSON 0,85
VISA INC CLASS A 0,73
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Institutional NOK - 10,52 -0,05 -0,46 10,57 9,91 10,51 IE00BMXD9Y66 10,53 -
Class D USD Ingen 16,49 -0,05 -0,30 16,54 10,64 16,48 IE00BYZ8K175 16,50 -
Inst EUR Ingen 20,20 -0,13 -0,63 20,33 14,43 20,20 IE00BFG1TM61 20,22 -
Institutional GBP Daglig 21,25 -0,32 -1,49 21,57 15,84 21,24 IE00BFG1TS24 21,27 -
Institutional USD - 14,84 -0,04 -0,30 14,89 9,58 14,84 IE00BFG1TN78 14,86 -
Flexible USD Ingen 20,40 -0,06 -0,30 20,46 13,15 20,39 IE00BFG1TG02 20,42 -
Flexible GBP Daglig 21,26 -0,32 -1,49 21,58 15,84 21,25 IE00BFG1TL54 21,28 -
Class D GBP Kvartalsvis 13,96 -0,21 -1,49 14,17 10,40 13,95 IE00BYZ8K068 13,97 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument