Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.nov.2019 USD 15 280
Fondstart 15.apr.2010
Startdatum 14.jun.2019
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,19%
ISIN IE00BJ023R69
Bloomberg, kortnamn BGIWEHI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJ023R6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 2,71
MICROSOFT CORP 2,47
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,74
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst Hedged EUR - 10,64 -0,03 -0,24 10,71 9,79 10,64 IE00BJ023R69 10,65 -
Inst GBP Kvartalsvis 18,39 -0,05 -0,28 18,94 15,11 18,38 IE00B62HNT07 18,40 -
Inst USD Kvartalsvis 20,51 -0,04 -0,19 20,65 16,28 20,51 IE00B62WG306 20,53 -
Flex Hedged GBP - 11,10 -0,03 -0,23 11,16 8,88 11,10 IE00BFZPRR02 11,11 -
Flex EUR Kvartalsvis 28,58 -0,08 -0,28 28,79 21,98 28,57 IE00B61D1398 28,60 -
Inst EUR Daglig 23,33 -0,07 -0,28 23,50 18,25 23,32 IE00B62NV726 23,35 -
Class D Hedged GBP - 11,40 -0,03 -0,23 11,47 9,28 11,40 IE00BGL88775 11,41 -
Flex GBP Ingen 25,85 -0,07 -0,28 26,51 20,89 25,85 IE00B61BMR49 25,87 -
Flex Hedged EUR - 11,08 -0,03 -0,24 11,15 8,95 11,08 IE00BFZPRS19 11,09 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,78 -0,04 -0,28 14,89 11,56 14,77 IE00B61MGS68 14,79 -
Class D GBP Ingen 12,56 -0,04 -0,28 12,89 10,16 12,56 IE00BD0NCL49 12,57 -
Class D EUR Ingen 12,37 -0,04 -0,28 12,46 9,52 12,37 IE00BD0NCM55 12,38 -
Flex GBP Daglig 23,18 -0,07 -0,28 23,88 19,05 23,17 IE00B6385520 23,20 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex USD Kvartalsvis 25,43 -0,05 -0,19 25,59 20,15 25,42 IE00B616R411 25,45 -
Inst GBP Ingen 25,23 -0,07 -0,28 25,88 20,41 25,22 IE00B62C5H76 25,25 -
Class D USD Ingen 12,61 -0,02 -0,19 12,69 10,00 12,60 IE00BD0NCN62 12,62 -
Inst EUR Kvartalsvis 26,28 -0,07 -0,28 26,47 20,24 26,27 IE00B62WCL09 26,30 -
Inst USD Kvartalsvis 17,50 -0,03 -0,19 17,62 14,11 17,50 IE00B62NX656 17,52 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument