Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2020 USD 10 572
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 29.maj.2019
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,63%
ISIN LU1992160157
Bloomberg, kortnamn BGFXS2U
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BK62TQ8
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 50 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 37,08
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,18
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,03
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 0,51
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class S2 USD - 10,57 -0,01 -0,09 10,58 10,00 - LU1992160157 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,11 -0,02 -0,20 10,14 9,75 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 106,00 -2,00 -0,18 1 109,00 1 058,00 - LU1005243172 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,07 -0,01 -0,10 10,13 9,75 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,59 -0,02 -0,17 11,62 11,14 - LU1270847004 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,75 -0,01 -0,09 10,78 10,31 - LU0278456651 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,08 -0,02 -0,18 11,11 10,61 - LU0368231436 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,82 -0,03 -0,18 16,86 15,81 - LU0827879684 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,89 -0,02 -0,18 10,92 10,35 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,49 -0,03 -0,14 21,54 20,25 - LU0278465488 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,31 -0,01 -0,10 10,33 9,91 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 062,00 -1,00 -0,09 1 065,00 1 022,00 - LU1005243099 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,93 -0,01 -0,14 6,95 6,84 - LU0280467159 - -
Class A2 USD Ingen 14,99 -0,02 -0,13 15,03 14,05 - LU0278466700 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,84 -0,02 -0,20 9,86 9,51 - LU1234671672 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,52 -0,02 -0,21 9,69 9,34 - LU1340096590 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 971,00 -2,00 -0,21 974,00 957,00 - LU1791183194 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,84 -0,01 -0,09 10,86 10,41 - LU0737136415 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,21 -0,03 -0,18 16,26 15,32 - LU0480534915 - -
Class D4 EUR Årlig 12,79 -0,05 -0,39 12,90 11,72 - LU1085283973 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,43 -0,01 -0,11 9,46 9,32 - LU1681056062 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,75 -0,03 -0,20 14,79 14,25 - LU0280468637 - -
Class D2 USD Ingen 15,53 -0,03 -0,19 15,57 14,48 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,63 -0,01 -0,09 10,65 10,00 - LU1786038098 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,66 -0,02 -0,19 10,69 10,16 - LU1181257202 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,29 -0,04 -0,18 22,35 20,90 - LU0827879767 - -
Class A6 USD Månatlig 12,30 -0,02 -0,16 12,33 11,93 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,56 -0,02 -0,17 11,59 10,96 - LU0278463947 - -
Class I2 USD Ingen 12,36 -0,02 -0,16 12,39 11,51 - LU0986736956 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,98 -0,02 -0,17 12,02 11,47 - LU1263143379 - -
Class A1 EUR Daglig 9,47 -0,04 -0,42 9,56 8,68 - LU1005244220 - -
Class A1 USD Daglig 10,29 -0,01 -0,10 10,32 9,89 - LU1003076855 - -
Class X2 USD Ingen 12,04 -0,02 -0,17 12,07 11,15 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,37 -0,01 -0,10 10,38 10,00 - LU1992159654 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,30 -0,01 -0,11 9,33 9,16 - LU1003077317 - -
Class S5 USD - 10,40 -0,01 -0,10 10,41 10,17 - LU1992159068 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,94 -0,02 -0,29 6,96 6,85 - LU0827879841 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 97,20 -0,15 -0,15 97,44 94,35 - LU1165523371 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,66 -0,02 -0,17 11,69 11,04 - LU0999670564 - -
Class D2 EUR Ingen 14,30 -0,05 -0,35 14,43 12,70 - LU1005243503 - -
Class A3 EUR Månatlig 9,47 -0,04 -0,42 9,56 8,67 - LU1005243339 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,49 -0,02 -0,17 11,52 10,82 - LU0278465058 - -
Class A3 USD Månatlig 10,29 -0,02 -0,19 10,32 9,88 - LU1003076939 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 116,00 0,00 0,00 1 134,00 1 045,00 - LU1926936912 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,82 -0,01 -0,21 4,88 4,70 - LU1294567364 - -
Class A2 EUR Ingen 13,80 -0,05 -0,36 13,93 12,32 - LU1005243255 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,16 -0,01 -0,10 10,18 9,91 - LU1877503935 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,34 0,00 0,00 10,35 10,00 - LU1992159902 - -
Class X3 USD Månatlig 10,31 -0,01 -0,10 10,33 9,89 - LU1003077234 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 92,76 -0,15 -0,16 93,00 90,35 - LU1051769021 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,51 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,28 0,00 0,00 10,29 10,00 - LU1992161049 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,09 -0,02 -0,20 10,11 9,69 - LU1083819141 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,73 -0,02 -0,19 10,76 10,40 - LU1003077820 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,10 -0,02 -0,20 10,13 9,78 - LU1121327164 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,20 -0,02 -0,22 9,23 9,08 - LU1129992308 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,69 -0,02 -0,17 11,72 11,14 - LU0278456909 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,38 -0,01 -0,11 9,40 9,16 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,59 -0,01 -0,09 11,61 10,80 - LU1214678283 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,86 -0,02 -0,18 10,90 10,47 - LU0972027022 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,53 -0,02 -0,16 12,56 11,72 - LU1093512371 - -
Class A4 USD Årlig 10,23 -0,02 -0,20 10,26 9,85 - LU1153584997 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,52 -0,02 -0,17 11,54 10,79 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,61 -0,02 -0,21 9,64 9,37 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,03 -0,16 -0,16 103,33 99,05 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,52 -0,01 -0,10 9,55 9,38 - LU1685502194 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument