Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 USD 1 451
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 27.feb.2019
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU1948809287
Bloomberg, kortnamn BGUA2JH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJDQ2B2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 5 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,80
APPLE INC 5,38
ALPHABET INC 5,24
COMCAST CORPORATION 3,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,07
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,93
WALMART INC 2,74
CISCO SYSTEMS INC 2,62
D R HORTON INC 2,46
DOLLAR GENERAL CORPORATION 2,44
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 040,00 7,00 0,68 1 045,00 965,00 - LU1948809287 - -
Class D2 USD Ingen 40,82 0,26 0,64 40,93 33,41 - LU0252969232 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 23,64 0,14 0,60 23,82 19,96 - LU0200684693 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 26,19 0,16 0,61 26,34 21,97 - LU0252964357 - -
Class A4 EUR Årlig 33,12 -0,01 -0,03 33,51 26,55 - LU0408221942 - -
- EUR Ingen 10,36 0,07 0,68 10,41 8,67 - LU0368235262 - -
Class I2 EUR Ingen 21,85 0,00 0,00 22,09 17,37 - LU0368235189 - -
Class I2 USD Ingen 24,31 0,16 0,66 24,37 19,85 - LU0368250220 - -
Class A4 GBP Årlig 28,68 0,20 0,70 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 160,07 1,01 0,63 160,55 132,11 - LU1333800271 - -
Class D4 EUR Årlig 34,32 -0,01 -0,03 34,70 27,46 - LU0827887513 - -
Class A2 USD Ingen 36,83 0,23 0,63 36,95 30,33 - LU0154236417 - -
Class X2 USD Ingen 46,13 0,29 0,63 46,21 37,45 - LU0154237142 - -
Class X2 Hedged EUR - 10,56 0,06 0,57 10,61 9,89 - LU2004776428 - -
Class D2 EUR Ingen 36,69 -0,01 -0,03 37,10 29,23 - LU0252963979 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 23,72 0,15 0,64 23,90 20,02 - LU0408222163 - -
Class A2 EUR Ingen 33,11 0,00 0,00 33,49 26,54 - LU0171296865 - -
Class D4 GBP Årlig 29,72 0,21 0,71 31,42 24,79 - LU0827887430 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument