Obligationer

BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.apr.2019 USD 112
Fondstart 11.apr.2019
Startdatum 11.apr.2019
Basvaluta USD
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained 100% USD Hedged Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure Domestic Commingled
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,60%
ISIN IE00BF5HLB89
Bloomberg, kortnamn BRGHYAU
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BF5HLB8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Bästa innehav är inte tillgängligt för tillfället.
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Länder/regioner är inte tillgängliga för tillfället.
Sektorer är inte tillgängliga för tillfället.
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A USD - 100,04 0,02 0,02 100,09 99,94 100,04 IE00BF5HLB89 100,04 -
Class Z Hedged GBP - 100,00 0,03 0,03 100,06 99,93 100,00 IE00BF5HLL87 100,00 -
Class X Hedged EUR - 99,97 0,03 0,03 100,04 99,92 99,97 IE00BHQZ3M06 99,97 -
Class Z Hedged EUR - 99,96 0,03 0,03 100,04 99,92 99,96 IE00BF5HLK70 99,96 -
Class Z USD - 100,05 0,03 0,03 100,10 99,95 100,05 IE00BF5HLJ65 100,05 -
Class D USD - 100,05 0,03 0,03 100,09 99,95 100,05 IE00BF5HLF28 100,05 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Saknar innehåll om portföljförvaltare

Dokument

Dokument