Aktier

BlackRock Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.okt.2019 USD 2 799
Basvaluta USD
Fondstart 05.aug.2015
Startdatum 19.dec.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,59%
ISIN LU1921562119
Bloomberg, kortnamn BSGEIA2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 30,00%
SEDOL BD2PGF0
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
CELGENE CORPORATION 8,65
ALLERGAN PLC 8,14
BUCKEYE PARTNERS LP 5,36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4,72
SUNTRUST BANKS INC 4,71
Namn Vikt (%)
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION 4,33
MEDIDATA SOLUTIONS INC 3,00
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 2,93
VERSUM MATERIALS INC 2,92
GENESEE & WYOMING INC. 2,60
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class IA2 USD - 106,60 0,28 0,26 106,60 100,00 - LU1921562119 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 108,19 0,22 0,20 108,20 103,06 - LU1400751324 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 119,45 0,25 0,21 119,45 111,63 - LU1288049866 - -
Class D2 USD Ingen 121,17 0,32 0,26 121,17 111,79 - LU1251621188 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 111,17 0,24 0,22 111,17 105,19 - LU1382784764 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 95,32 -1,68 -1,73 104,30 94,66 - LU2008661006 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 107,36 0,21 0,20 107,36 102,11 - LU1376384878 - -
Class A2 USD Ingen 119,30 0,31 0,26 119,30 110,49 - LU1251620883 - -
Class X2 USD Ingen 133,06 0,44 0,33 133,06 119,73 - LU1264793958 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 109,37 0,22 0,20 109,37 103,98 - LU1387771113 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 108,19 0,23 0,21 108,19 101,45 - LU1603215044 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 112,60 0,24 0,21 112,60 105,84 - LU1373034930 - -
Class I2 USD Ingen 111,45 0,30 0,27 111,45 102,58 - LU1251621345 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 115,50 0,27 0,23 115,50 108,94 - LU1288049940 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 579,63 23,42 0,22 10 579,63 9 999,28 - LU1781817421 - -
Class Z2 USD Ingen 124,96 0,35 0,28 124,96 114,46 - LU1258025839 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 112,57 0,30 0,27 112,57 103,61 - LU1603214153 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 103,20 0,20 0,19 103,20 98,33 - LU1697783881 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,76 0,22 0,20 109,76 104,06 - LU1373035077 - -
Class I4 Hedged EUR - 107,03 0,22 0,21 107,03 101,68 - LU1817852764 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 113,69 0,26 0,23 113,69 107,53 - LU1341466644 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 105,15 0,22 0,21 105,15 99,74 - LU1603214401 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument