Aktier

BlackRock Advantage US Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.mar.2019 USD 231
Fondstart 04.jun.2018
Startdatum 18.sep.2018
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI US Index (Gross TR) in EUR
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,30%
ISIN IE00BF553F02
Bloomberg, kortnamn BRAUDEA
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF553F0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
AMAZON.COM INC 3,52
APPLE INC 3,19
ALPHABET INC 2,72
JOHNSON & JOHNSON 2,54
MICROSOFT CORPORATION 2,43
Namn Vikt (%)
MASTERCARD INC 1,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,90
MERCK & CO INC 1,86
BANK OF AMERICA CORP 1,65
JPMORGAN CHASE & CO 1,64
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Acc EUR - 100,59 -0,07 -0,07 102,18 83,76 100,59 IE00BF553F02 100,59 -
Class A Acc USD - 100,93 0,03 0,03 104,60 84,66 100,93 IE00BDDRH524 100,93 -
Class D Hedged Acc CHF - 100,82 0,01 0,01 106,01 85,09 100,82 IE00BFZP7W55 100,82 -
Class D Hedged Acc GBP - 100,30 0,03 0,03 104,99 84,56 100,30 IE00BG1DFJ36 100,30 -
Class D Acc USD - 103,44 0,03 0,03 107,05 86,71 103,44 IE00BFZP7V49 103,44 -
Class X Acc USD - 103,70 0,04 0,03 107,15 86,86 103,70 IE00BFZP7Y79 103,70 -
Class D Hedged Acc EUR - 101,28 0,02 0,01 106,41 85,44 101,28 IE00BFZP7X62 101,28 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument