Blandfonder

BSF BlackRock Style Advantage Screened Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

På grund av fondens investeringsstrategi kan en fond med absolut avkastning inte röra sig i linje med marknadstrenderna eller fullt ut dra nytta av en positivt marknadsmiljö. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Värdepapper och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av de dagliga förändringarna på aktiemarknaden. Värdepapper med fast avkastning kan påverkas av förändringar i räntenivåer, kreditrisk och potentiell eller faktisk nedgradering av kreditvärdigheten. Värdepapper med fast avkastning av låg kreditvärdighet kan vara mer känsliga för dylika händelser. FDI:er är väldigt känsliga för förändringar i värdet på den tillgång de baseras på. Effekten är större då FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 26
Basvaluta USD
Fondstart 29.okt.2018
Startdatum 29.okt.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,67%
ISIN LU1859542349
Bloomberg, kortnamn BRAI2GH
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFXR831
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged GBP - 103,11 0,59 0,58 103,83 97,83 - LU1859542349 - -
Class D2 Hedged GBP - 103,00 0,58 0,57 103,73 97,82 - LU1859542182 - -
Class X2 USD - 100,46 0,00 0,00 102,88 97,88 - LU1859541960 - -
Class I2 Hedged EUR - 102,60 0,58 0,57 103,38 97,76 - LU1859542265 - -
Class D2 Hedged EUR - 102,47 0,58 0,57 103,27 97,75 - LU1859542000 - -
Class A2 USD - 103,71 0,58 0,56 104,38 97,84 - LU1859541614 - -
Class I2 USD - 104,12 0,59 0,57 104,75 97,86 - LU1859541887 - -
Class I2 EUR - 106,49 1,11 1,05 107,58 99,80 - LU1919855160 - -
Class D2 USD - 104,00 0,59 0,57 104,63 97,85 - LU1859541705 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokument

Dokument