Aktier

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2019 USD 460
Basvaluta USD
Fondstart 16.nov.2012
Startdatum 02.maj.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,61%
ISIN LU1811364212
Bloomberg, kortnamn BGMED2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFNBHV4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,51
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,05
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,67
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,37
Namn Vikt (%)
NASPERS LTD 1,24
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,20
CHINA MOBILE LTD 0,95
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 0,87
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,85
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD - 93,01 0,69 0,75 97,48 82,97 - LU1811364212 - -
Class D2 EUR - 99,97 0,10 0,10 103,46 86,82 - LU1811364303 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 121,99 -0,49 -0,40 128,59 115,60 - LU0852473528 - -
Class A2 USD Ingen 120,46 -0,31 -0,26 126,78 107,50 - LU0836513183 - -
Class F2 EUR Ingen 112,41 -0,45 -0,40 116,81 98,02 - LU1055028937 - -
Class N2 USD Ingen 123,29 -0,32 -0,26 128,59 115,34 - LU0836514587 - -
Class X2 EUR Ingen 112,02 -0,45 -0,40 116,01 104,35 - LU0914706592 - -
Class X2 USD Ingen 125,09 -0,32 -0,26 130,33 116,99 - LU0826452509 - -
Class F2 USD Ingen 125,33 -0,32 -0,25 130,73 117,25 - LU0836515980 - -
Class N7 USD Halvårsvis 137,95 -0,35 -0,25 146,31 131,26 - LU0960941754 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument