Obligationer

BGF Global Government Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i NOK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.nov.2019 USD 809
Basvaluta USD
Fondstart 14.maj.1987
Startdatum 25.apr.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU1806518707
Bloomberg, kortnamn BGBX2NH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFM7FH5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering NOK 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering NOK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 8,66
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,26
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,24
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,12
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 0,98
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged NOK - 107,99 -0,12 -0,11 110,21 98,84 - LU1806518707 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,29 -0,01 -0,10 10,70 9,74 - LU1811366183 - -
Class A1 USD Daglig 21,80 -0,03 -0,14 22,29 20,04 - LU0118256485 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 26,50 -0,04 -0,15 27,23 24,90 - LU0297942863 - -
Class X2 USD Ingen 11,25 -0,02 -0,18 11,46 10,16 - LU0462857607 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 102,70 -0,11 -0,11 105,09 95,14 - LU1484781478 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,27 -0,01 -0,09 11,55 10,49 - LU1083813532 - -
Class D3 Hedged EUR Månatlig 18,85 -0,02 -0,11 19,41 17,86 - LU0827881821 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 18,82 -0,03 -0,16 19,38 17,84 - LU0297943168 - -
Class D3 USD Månatlig 21,87 -0,03 -0,14 22,37 20,11 - LU0827882043 - -
Class A3 Hedged GBP Månatlig 10,07 -0,01 -0,10 10,33 9,42 - LU1484781395 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 27,74 -0,03 -0,11 28,48 25,97 - LU0329591563 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 103,00 -0,13 -0,13 105,51 95,76 - LU1495984053 - -
Class A2 USD Ingen 30,94 -0,04 -0,13 31,58 28,20 - LU0006061385 - -
Class I2 USD Ingen 11,27 -0,01 -0,09 11,49 10,22 - LU1567964413 - -
Class A3 USD Månatlig 21,84 -0,03 -0,14 22,33 20,08 - LU0172412149 - -
Class D2 USD Ingen 31,98 -0,04 -0,12 32,62 29,05 - LU0540001038 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 18,98 -0,03 -0,16 19,54 17,99 - LU0297940495 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument