Aktier

BGF Emerging Markets Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CZK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.maj.2019 USD 791
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 28.mar.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index - CZK Net
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,86%
ISIN LU1791183517
Bloomberg, kortnamn BGEMCA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFZRPJ4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CZK 5 000,00
Minsta efterföljande investering CZK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,81
BANK OF CHINA LTD 3,67
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,67
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,50
HDFC BANK LTD 3,17
Namn Vikt (%)
SBERBANK ROSSII PAO 2,70
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,42
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,40
SJM HOLDINGS LTD 2,38
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,37
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 CZK Ingen 790,54 -0,86 -0,11 854,34 708,97 - LU1791183517 - -
Class D2 USD Ingen 37,84 0,19 0,50 41,25 34,37 - LU0252970164 - -
Class I2 EUR Ingen 11,68 0,00 0,00 12,67 10,40 - LU1559747883 - -
Class X2 USD Ingen 13,57 0,07 0,52 14,78 12,26 - LU0462857433 - -
Class I5 USD - 10,21 -0,15 -1,45 11,19 9,34 - LU1866970491 - -
Class A2 USD Ingen 34,27 0,17 0,50 37,40 31,26 - LU0047713382 - -
Class D2 EUR Ingen 33,79 -0,02 -0,06 36,67 30,16 - LU0252967376 - -
Class X2 EUR Ingen 12,12 -0,01 -0,08 13,15 10,75 - LU0562137082 - -
Class A2 EUR Ingen 30,61 -0,02 -0,07 33,24 27,44 - LU0171275786 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Dokument

Dokument