Aktier

BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.feb.2020 USD 420
Basvaluta USD
Fondstart 26.okt.2017
Startdatum 28.dec.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI China A Onshore Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,86%
ISIN LU1741216995
Bloomberg, kortnamn BGCAA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFN4QL6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
WULIANGYE YIBIN CO LTD 3,67
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,62
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD 2,67
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 2,58
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO 2,37
Namn Vikt (%)
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC 2,05
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 1,97
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 1,88
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD 1,80
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 1,67
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 CNH Ingen 70,87 -4,14 -5,52 76,67 61,43 - LU1741216995 - -
Class D2 USD Ingen 10,30 -0,58 -5,33 11,34 9,10 - LU1580142625 - -
Class S2 USD - 11,63 0,14 1,22 12,12 9,71 - LU1992160405 - -
Class Z2 USD Ingen 10,38 -0,57 -5,21 11,42 9,15 - LU1580143193 - -
Class A2 USD Ingen 10,14 -0,56 -5,23 11,16 9,00 - LU1580142542 - -
Class D2 GBP - 8,04 -0,40 -4,74 8,72 7,50 - LU2028885262 - -
Class I2 USD Ingen 10,38 -0,57 -5,21 11,41 9,14 - LU1580142898 - -
Class X2 USD Ingen 10,56 -0,59 -5,29 11,61 9,26 - LU1580142971 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,32 -0,52 -5,28 10,27 8,33 - LU1781817850 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Jeff Shen
Jeff Shen
Rui Zhao
Rui Zhao

Dokument

Dokument