Obligationer

BGF Asian High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.feb.2020 USD 32
Basvaluta USD
Fondstart 01.dec.2017
Startdatum 01.dec.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Asia High Yield Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% LvI4 Cap 3% Constrained Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,77%
ISIN LU1564328224
Bloomberg, kortnamn BBG00J869015
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFNHLN2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
EASY TACTIC LTD RegS 8.125 07/11/2024 2,69
SCENERY JOURNEY LTD RegS 13 11/06/2022 2,30
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP RegS 5.5 04/27/2023 2,21
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 9.25 04/23/2026 2,03
21VIANET GROUP INC RegS 7.875 10/15/2021 1,97
Namn Vikt (%)
MODERN LAND CHINA CO LTD RegS 12.85 10/25/2021 1,89
SRILANKAN AIRLINES LTD RegS 7 06/25/2024 1,87
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD RegS 9.95 04/11/2022 1,79
APL REALTY HOLDINGS PTE LTD RegS 5.95 06/02/2024 1,76
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD RegS 8.6 04/08/2024 1,75
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 11,30 0,00 0,00 11,30 10,17 - LU1564328224 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,42 -0,02 -0,02 107,16 103,13 - LU1919856309 - -
Class X2 USD - 11,47 0,00 0,00 11,47 10,26 - LU1564328901 - -
Class A2 USD Ingen 11,17 0,00 0,00 11,17 10,11 - LU1564328067 - -
Class A6 USD Månatlig 9,65 0,00 0,00 9,77 9,38 - LU1564328141 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokument

Dokument