Skip to content

Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.mar.2020 USD 1 819
Basvaluta USD
Fondstart 02.jan.1997
Startdatum 11.okt.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,09%
ISIN LU1697774625
Bloomberg, kortnamn BGAD2AH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF343H1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 100 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,91
TENCENT HOLDINGS LTD 6,84
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,37
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,82
BHARTI AIRTEL LTD 2,73
Namn Vikt (%)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,24
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,24
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,08
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,04
CHINA MOBILE LTD 2,03
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,68 -0,54 -2,96 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
Class I4 GBP Årlig 8,24 -0,43 -4,96 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 8,60 -0,26 -2,93 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,16 -0,34 -2,96 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,72 -0,33 -2,99 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class A2 GBP Ingen 29,40 -1,54 -4,98 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,87 -0,33 -2,95 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class A4 GBP Årlig 28,23 -1,47 -4,95 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,86 -0,36 -2,95 15,90 10,76 - LU1023056804 - -
Class D2 USD Ingen 39,59 -1,23 -3,01 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class X2 USD Ingen 43,35 -1,35 -3,02 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
Class A2 USD Ingen 36,15 -1,12 -3,01 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,26 -0,34 -2,93 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class I4 EUR Årlig 9,22 -0,30 -3,15 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class A2 EUR Ingen 32,84 -1,07 -3,16 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class D2 EUR Ingen 35,97 -1,17 -3,15 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class D4 GBP Årlig 28,51 -1,49 -4,97 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,09 -0,34 -2,97 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 98,30 -2,96 -2,92 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class I2 USD Ingen 10,63 -0,33 -3,01 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class I2 EUR Ingen 9,66 -0,31 -3,11 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class D2 GBP Ingen 32,21 -1,68 -4,96 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
Class I4 USD Årlig 10,13 -0,31 -2,97 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class X4 GBP Årlig 27,20 -1,42 -4,96 33,68 26,15 - LU0462858753 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokument

Dokument