Aktier

BGF Sustainable Energy Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - - -4,36 4,56

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.okt.2019 USD 1 064
Basvaluta USD
Fondstart 15.mar.2001
Startdatum 27.sep.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU1686870871
Bloomberg, kortnamn BGNX2EH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ6CSS8
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,78
ENEL SPA 5,25
EDP RENOVAVEIS SA 5,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,55
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,85
Namn Vikt (%)
EATON CORPORATION PLC 3,57
NATIONAL GRID PLC 3,24
RWE AG 3,08
AIR LIQUIDE SA 3,08
LINDE PLC 3,06
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,26 -0,02 -0,19 10,31 8,47 - LU1686870871 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,73 -0,02 -0,21 9,83 8,16 - LU1822773807 - -
Class X2 USD Ingen 12,60 -0,03 -0,24 12,63 10,13 - LU0414947514 - -
Class I2 USD Ingen 10,84 -0,02 -0,18 10,87 8,78 - LU0534476519 - -
Class D2 USD Ingen 10,92 -0,03 -0,27 10,96 8,87 - LU0252969661 - -
Class A2 Hedged SGD - 10,56 -0,02 -0,19 10,61 9,69 - LU1978683503 - -
Class A4 GBP Årlig 7,57 0,00 0,00 7,87 6,28 - LU0204063720 - -
Class A2 EUR Ingen 8,84 -0,01 -0,11 8,92 7,03 - LU0171289902 - -
Class D4 EUR Årlig 8,89 -0,01 -0,11 8,96 7,08 - LU0827885574 - -
Class D2 EUR Ingen 9,82 -0,01 -0,10 9,90 7,76 - LU0252964944 - -
Class A4 EUR Årlig 8,75 -0,01 -0,11 8,83 6,96 - LU0408221868 - -
Class D4 GBP Årlig 7,80 0,00 0,00 8,14 6,47 - LU0435534705 - -
Class A2 USD Ingen 9,83 -0,03 -0,30 9,88 8,04 - LU0124384867 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokument

Dokument