Obligationer

BlackRock Defensive Yield Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.apr.2019 EUR 124
Fondstart 25.maj.2017
Startdatum 25.maj.2017
Basvaluta EUR
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex 3 Month Euribor Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,24%
ISIN IE00BF0BZ684
Bloomberg, kortnamn BRDDCHA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF0BZ68
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 10 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 4,42
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,67
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0,66
COCA-COLA CO 0.125 09/22/2022 0,59
WENDEL SA RegS 1.875 04/10/2020 0,59
Namn Vikt (%)
GECINA SA MTN RegS 0.071 06/30/2022 0,57
JAB HOLDINGS BV RegS 1.75 05/25/2023 0,51
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1.5 03/15/2022 0,51
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,50
GLENCORE FINANCE EUROPE SA MTN RegS 1.625 01/18/2022 0,50
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Hedged CHF Ingen 10,12 0,00 0,02 10,12 9,88 10,12 IE00BF0BZ684 10,12 -
Class Z Acc EUR Ingen 10,21 0,00 0,02 10,21 9,95 10,21 IE00BF0BZ791 10,21 -
Class Flexible Acc EUR Ingen 10,24 0,00 0,02 10,24 9,97 10,24 IE00BF0BZ916 10,24 -
Class D Acc EUR Ingen 10,20 0,00 0,02 10,20 9,93 10,20 IE00BF0BZ577 10,20 -
Class D Dist EUR Årlig 9,75 0,00 0,02 9,93 9,71 9,75 IE00BYQ00B24 9,75 -
Class Z Hedged CHF Ingen 10,12 0,00 0,02 10,12 9,88 10,12 IE00BF0BZ809 10,12 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Dokument

Dokument