Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 17.okt.2019 USD 39 043 867
Net Assets of Fund per den 17.okt.2019 USD 2 660 334 940
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 30.apr.2001
Startdatum 11.maj.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI Daily Net TR North America USD
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,08%
ISIN IE00BD575K12
Bloomberg, kortnamn BLNAUDA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 3,75
MICROSOFT CORP 3,69
AMAZON COM INC 2,65
FACEBOOK CLASS A INC 1,56
ALPHABET INC CLASS C 1,39
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,39
ALPHABET INC CLASS A 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,25
PROCTER & GAMBLE 1,14
VISA INC CLASS A 1,09
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD Ingen 12,86 0,04 0,30 12,96 10,24 12,85 IE00BD575K12 12,86 -
Flex EUR Ingen 23,27 -0,07 -0,29 23,57 18,05 23,27 IE00B8J31B35 23,28 -
Inst USD Daglig 32,47 0,10 0,30 32,73 26,25 32,46 IE00B1W56L25 32,48 -
Flex GBP Ingen 14,73 0,00 0,01 15,62 13,60 14,72 IE00B7D6J849 14,73 -
Flex USD Ingen 34,45 0,10 0,30 34,72 27,43 34,44 IE0030404903 34,46 -
Flex Hedged EUR - 10,22 0,02 0,24 10,37 9,46 10,22 IE00BJVKFT58 10,23 -
Flex EUR Daglig 28,88 -0,08 -0,29 29,24 22,67 28,87 IE00B39J2W40 28,89 -
Class D EUR Ingen 15,18 -0,04 -0,29 15,37 11,78 15,17 IE00BD575G75 15,18 -
Flex USD Daglig 25,05 0,07 0,30 25,34 20,19 25,04 IE00B040CX25 25,06 -
Inst USD Ingen 23,37 0,07 0,30 23,56 18,64 23,36 IE00B1W56K18 23,38 -
Inst EUR Ingen 27,90 -0,08 -0,29 28,25 21,66 27,89 IE00B78CT216 27,91 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument