Aktier

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 USD 275
Basvaluta USD
Fondstart 18.sep.2009
Startdatum 23.nov.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Jämförelseindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,84%
ISIN LU1523255765
Bloomberg, kortnamn BGAPI2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDR6LW0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUECAPF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,44
BANK OF CHINA LTD 3,73
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,40
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,94
Namn Vikt (%)
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,64
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,58
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,45
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 11,49 0,08 0,70 11,88 10,19 - LU1523255765 - -
Class D2 USD Ingen 18,31 0,13 0,72 18,95 16,27 - LU0628613555 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 98,42 0,68 0,70 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,19 0,10 0,76 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
Class A2 GBP Ingen 16,25 0,13 0,81 17,23 14,68 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 104,82 0,76 0,73 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,44 0,08 0,70 11,97 10,33 - LU1390056270 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,55 0,09 0,72 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,36 0,10 0,75 14,17 12,22 - LU0827875005 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 91,89 0,69 0,76 97,16 84,34 - LU1109561776 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,58 0,09 0,78 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,31 0,08 0,65 13,14 11,36 - LU0827874966 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 100,21 0,72 0,72 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,60 0,08 0,64 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
Class D4G GBP Årlig 12,68 0,10 0,79 13,88 11,76 - LU1379100800 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,94 0,06 0,68 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
Class A2 USD Ingen 17,17 0,12 0,70 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
Class X2 USD Ingen 13,32 0,10 0,76 13,71 11,74 - LU1333799754 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokument

Dokument