Aktier

BGF World Gold Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i PLN och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.sep.2019 USD 5 281
Basvaluta USD
Fondstart 30.dec.1994
Startdatum 19.okt.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,06%
ISIN LU1499592118
Bloomberg, kortnamn BGWA2PH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD60F87
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering PLN 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
BARRICK GOLD CORP 9,64
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,00
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,49
NEWCREST MINING LTD 8,45
FRANCO NEVADA CORP 4,66
Namn Vikt (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,64
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,10
KINROSS GOLD CORP 3,81
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
POLYUS PAO 3,40
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged PLN Ingen 95,66 1,52 1,61 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
Class X2 EUR Ingen 39,34 0,77 2,00 42,00 25,06 - LU0243984555 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,32 0,17 1,67 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
Class I2 USD Ingen 36,46 0,58 1,62 38,92 24,70 - LU0368252358 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 6,02 0,09 1,52 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
Class X2 USD Ingen 43,35 0,69 1,62 46,26 29,12 - LU0320298689 - -
Class A4 USD Årlig 33,06 0,53 1,63 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
Class I2 EUR Ingen 33,08 0,64 1,97 35,34 21,28 - LU0368236070 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,41 0,10 1,58 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,52 0,09 1,66 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
Class D4 EUR Årlig 31,45 0,61 1,98 33,60 20,33 - LU0827889139 - -
Class A4 EUR Årlig 30,00 0,59 2,01 32,06 19,48 - LU0408222320 - -
Class D2 USD Ingen 36,61 0,58 1,61 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,56 0,09 1,65 5,95 3,87 - LU0368236153 - -
Class A2 USD Ingen 33,06 0,52 1,60 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
Class A2 EUR Ingen 30,00 0,58 1,97 32,06 19,49 - LU0171305526 - -
Class D2 EUR Ingen 33,22 0,64 1,96 35,49 21,42 - LU0252963623 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 20,51 0,32 1,58 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 5,01 0,07 1,42 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,49 0,09 1,67 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 5,72 0,09 1,60 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,20 0,08 1,56 5,57 3,69 - LU0521028471 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokument

Dokument