Aktier

BGF Pacific Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.sep.2019 USD 89
Basvaluta USD
Fondstart 05.aug.1994
Startdatum 28.sep.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia-Pacific inc. Japan Equity
Jämförelseindex MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,82%
ISIN LU1495983089
Bloomberg, kortnamn BGPEI2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD87P64
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 3,13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,84
NINTENDO CO LTD 2,72
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,40
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,10
Namn Vikt (%)
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,09
AJINOMOTO CO INC 1,91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,89
HOYA CORP 1,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,75
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 10,94 -0,07 -0,64 11,77 9,79 - LU1495983089 - -
Class D2 EUR Ingen 35,34 -0,27 -0,76 36,24 30,61 - LU0252964605 - -
Class A2 EUR Ingen 31,98 -0,25 -0,78 33,04 27,85 - LU0171290314 - -
Class D2 USD Ingen 38,99 -0,23 -0,59 42,08 34,98 - LU0252969406 - -
Class A2 GBP Ingen 28,36 -0,17 -0,60 29,41 25,16 - LU0171290744 - -
Class A2 USD Ingen 35,28 -0,21 -0,59 38,36 31,83 - LU0035112944 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alethea Leung
Alethea Leung

Dokument

Dokument