Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.jan.2020 USD 2 704
Basvaluta USD
Fondstart 28.maj.2013
Startdatum 22.jun.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,05%
ISIN LU1435395394
Bloomberg, kortnamn BGEIX2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD4D6Z2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JPGCCOMP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2, per den 31.dec.2019 listad mot 939 Global Emerging Markets Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,71
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,70
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,58
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,58
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,56
Namn Vikt (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,54
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,49
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,49
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,46
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,45
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 127,02 0,39 0,31 127,02 108,94 - LU1435395394 - -
Class X7 USD - 103,01 -0,06 -0,06 103,07 99,95 - LU2087589268 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 114,42 -0,10 -0,09 114,52 104,16 - LU1373035580 - -
Class F2 USD Ingen 115,31 -0,07 -0,06 115,38 101,67 - LU1640626278 - -
Class I2 USD Ingen 137,49 -0,09 -0,07 137,58 121,18 - LU1064902957 - -
Class X2 USD Ingen 142,59 -0,09 -0,06 142,68 125,42 - LU0826455437 - -
Class D2 EUR - 125,07 0,37 0,30 125,07 107,48 - LU1811365292 - -
Class D2 USD - 116,91 -0,07 -0,06 116,98 103,07 - LU1811365029 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 116,55 -0,09 -0,08 116,64 105,56 - LU1387770735 - -
Class I7 USD Halvårsvis 111,23 -0,07 -0,06 112,69 103,02 - LU1333800438 - -
Class A2 USD Ingen 138,10 -0,09 -0,07 138,19 122,06 - LU0836513696 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 089,73 -0,82 -0,08 1 090,55 985,11 - LU1499592894 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 115,57 -0,09 -0,08 115,66 104,91 - LU1373035663 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 118,99 -0,08 -0,07 119,07 106,80 - LU1400680390 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 119,76 0,36 0,30 121,96 108,15 - LU0916237901 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument