Aktier

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.okt.2019 USD 103
Basvaluta USD
Fondstart 15.apr.2011
Startdatum 08.jun.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Natural Resources
Jämförelseindex S&P Global Natural Resources Net Return
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,80%
ISIN LU1430597077
Bloomberg, kortnamn BGNRA3G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDB7B96
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SPGNRUT
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A3G, per den 30.sep.2019 listad mot 208 Sector Equity Natural Resources fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
TOTAL SA 5,37
BP PLC 5,36
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,21
BHP GROUP PLC 4,65
FMC CORPORATION 3,64
Namn Vikt (%)
ANGLO AMERICAN PLC 3,14
EXXON MOBIL CORP 2,85
VALE SA 2,82
NESTLE SA 2,68
BARRICK GOLD CORP 2,59
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3G USD Månatlig 9,82 0,00 0,00 11,18 9,34 - LU1430597077 - -
Class I4G USD - 8,51 0,00 0,00 9,59 8,05 - LU1808491572 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 5,32 -0,03 -0,56 5,80 4,87 - LU1142331880 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,88 0,00 0,00 10,06 8,37 - LU1864666323 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,81 0,00 0,00 10,06 8,35 - LU1864666240 - -
Class A4G USD Årlig 6,04 0,00 0,00 6,88 5,76 - LU0654597011 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 5,88 0,00 0,00 6,69 5,57 - LU0612318971 - -
Class A2 USD Ingen 7,88 0,00 0,00 8,68 7,27 - LU0612318385 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Dokument

Dokument