Aktier

iShares US Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.aug.2019 USD 1 796
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 26.jul.2016
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,02%
ISIN IE00BYQQ1F19
Bloomberg, kortnamn BUISUFD
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYQQ1F1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 50 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares US Index Fund (IE), Flexible, per den 31.jul.2019 listad mot 1379 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 4,21
APPLE INC 3,75
AMAZON COM INC 3,11
FACEBOOK CLASS A INC 1,88
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,60
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,52
ALPHABET INC CLASS C 1,50
ALPHABET INC CLASS A 1,47
JOHNSON & JOHNSON 1,39
EXXON MOBIL CORP 1,27
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flexible USD Kvartalsvis 14,12 -0,03 -0,23 14,58 11,50 14,11 IE00BYQQ1F19 14,12 -
Class D EUR Ingen 12,66 -0,01 -0,12 13,03 10,02 12,66 IE00BDZS0987 12,67 -
Institutional EUR Ingen 12,67 -0,01 -0,12 13,04 10,02 12,67 IE00BDFVDR63 12,68 -
Class D USD Ingen 12,69 -0,03 -0,23 13,11 10,33 12,68 IE00BD0NCT25 12,69 -
Class USD Ingen 66,14 -0,15 -0,23 68,33 53,84 66,12 IE0001200389 66,16 -
Inst USD Ingen 23,44 -0,05 -0,23 24,21 19,10 23,43 IE00B1W56J03 23,44 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument