-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 USD 2 924
Basvaluta USD
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 11.maj.2016
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Jämförelseindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,28%
ISIN LU1408528211
Bloomberg, kortnamn BGELCA6
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZBVQ97
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Namn Vikt (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 USD Månatlig 7,87 0,01 0,13 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
Class A1 EUR Daglig 3,22 -0,01 -0,31 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class D2 CHF Ingen 23,56 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class A1 USD Daglig 3,55 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,28 0,01 0,16 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
Class X2 AUD Ingen 10,37 -0,08 -0,77 11,22 9,85 - LU1554267051 - -
Class I2 EUR Ingen 22,09 -0,07 -0,32 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class I2 CHF - 23,61 0,00 0,00 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,27 0,01 0,14 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,23 0,01 0,16 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,20 0,01 0,16 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
Class I2 GBP - 19,85 -0,01 -0,05 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
Class X2 GBP Ingen 5,61 0,00 0,00 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
Class A3 HKD Månatlig 27,75 0,04 0,14 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,02 -0,03 -0,37 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A2 CHF Ingen 22,13 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class D2 USD Ingen 24,33 0,03 0,12 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,86 0,02 0,23 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,90 0,01 0,13 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,33 0,01 0,12 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,45 0,01 0,11 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,24 -0,01 -0,31 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,10 0,00 0,00 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 7,14 0,01 0,14 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
Class A2 EUR Ingen 20,70 -0,07 -0,34 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 84,45 0,12 0,14 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A4 EUR Årlig 13,28 -0,05 -0,38 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 5,88 0,01 0,17 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 EUR Ingen 22,04 -0,07 -0,32 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,55 0,00 0,00 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class A2 USD Ingen 22,85 0,03 0,13 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A4 USD Årlig 14,66 0,02 0,14 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
Class D3 HKD Månatlig 114,82 0,17 0,15 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,29 0,01 0,11 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class D3 EUR Månatlig 13,42 -0,04 -0,30 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A3 USD Månatlig 3,58 0,01 0,28 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,51 0,01 0,13 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class I2 USD Ingen 24,38 0,03 0,12 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,61 0,02 0,15 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,66 0,02 0,21 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class D4 EUR Årlig 13,35 -0,04 -0,30 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
Class D3 USD Månatlig 14,81 0,02 0,14 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,22 0,01 0,12 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 78,32 0,12 0,15 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 5,88 0,01 0,17 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,94 0,01 0,14 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,26 0,01 0,14 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
Class X2 USD Ingen 6,89 0,01 0,15 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class D4 USD Årlig 14,74 0,02 0,14 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
Class X2 EUR Ingen 6,24 -0,02 -0,32 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,05 0,01 0,11 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,74 0,01 0,13 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 558,02 -6,35 -1,13 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 7,80 0,01 0,13 9,00 6,84 - LU1408528724 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument