Blandfonder

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - 5,25 -1,81 1,94

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.okt.2019 USD 7 651
Basvaluta USD
Fondstart 28.jun.2012
Startdatum 16.mar.2016
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori CHF Moderate Allocation
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,76%
ISIN LU0784383472
Bloomberg, kortnamn BGMA2CH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7X5PK5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 5 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,23
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,94
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,33
BAC WELLS FARGO & COMPANY 16.0110/11/2019 0,30
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,30
Namn Vikt (%)
AMGN ROYAL BANK OF CANADA 11.4310/18/2019 0,29
BRKB ROYAL BANK OF CANADA 10.2410/2/2019 0,29
C MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 18.110/10/2019 0,29
JPM MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 20.7710/10/2019 0,29
MS JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.4510/11/2019 0,29
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,00 0,02 0,18 11,07 10,15 - LU0784383472 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 90,36 0,17 0,19 91,43 85,49 - LU0784385170 - -
Class D2 USD Ingen 14,33 0,03 0,21 14,37 12,76 - LU0784385337 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,28 0,02 0,19 10,33 9,36 - LU1523256144 - -
Class X2 USD Ingen 15,86 0,03 0,19 15,91 14,04 - LU0784385766 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,29 0,01 0,11 9,43 8,80 - LU0871640123 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 9,94 0,02 0,20 10,09 9,29 - LU0784383803 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,32 0,02 0,18 11,38 10,37 - LU1373034187 - -
Class A4G USD Årlig 9,73 0,01 0,10 10,25 9,22 - LU1301847155 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,37 0,02 0,21 9,47 8,81 - LU0784384876 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,27 0,02 0,18 11,33 10,29 - LU1062843344 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,14 0,01 0,12 8,33 7,85 - LU1133085917 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 95,38 0,16 0,17 96,48 90,27 - LU1257007564 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,78 0,02 0,19 10,84 9,91 - LU0784383399 - -
Class I2 USD Ingen 11,93 0,02 0,17 11,97 10,61 - LU1523255922 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,72 0,01 0,11 8,83 8,23 - LU1003077580 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,39 0,02 0,21 9,96 9,08 - LU1373034344 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,23 0,02 0,24 8,74 7,99 - LU0784383712 - -
Class A3G EUR Månatlig 9,03 -0,01 -0,11 9,18 8,20 - LU1238068834 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,69 0,01 0,12 8,83 8,17 - LU0784384363 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,75 0,02 0,23 8,93 8,31 - LU1129992480 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 9,11 0,01 0,11 9,69 8,88 - LU1373034260 - -
Class A2 USD Ingen 13,98 0,03 0,22 14,03 12,54 - LU0784385840 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,89 0,02 0,20 9,98 9,23 - LU1003077408 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,95 0,02 0,20 10,10 9,32 - LU1877504073 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 8,96 0,02 0,22 9,49 8,64 - LU0944772804 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,69 0,01 0,12 8,81 8,21 - LU1003077663 - -
Class A2 EUR Ingen 12,64 -0,02 -0,16 12,85 10,97 - LU1162516477 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,90 0,02 0,23 9,02 8,42 - LU0949170343 - -
Class D6 Hedged GBP Månatlig 9,51 0,02 0,21 9,64 9,02 - LU1791173633 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,82 0,02 0,23 8,93 8,34 - LU0949170426 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,91 0,02 0,20 9,99 9,23 - LU1270847269 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,66 0,02 0,21 9,84 9,10 - LU0949170269 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument