Aktier

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

- - 19,61 -8,58 18,45

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.feb.2020 USD 1 571
Basvaluta USD
Fondstart 13.okt.2006
Startdatum 16.mar.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Equity Income
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,78%
ISIN LU1379101360
Bloomberg, kortnamn BGGEI5U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ604K6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class I5, per den 31.jan.2020 listad mot 894 Global Equity Income fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,83
APPLE INC 2,74
PROCTER & GAMBLE CO 2,63
NOVARTIS AG 2,45
MERCK & CO INC 2,45
Namn Vikt (%)
AMAZON.COM INC 2,22
D R HORTON INC 2,15
STARBUCKS CORPORATION 2,14
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,14
PAYCHEX INC 2,05
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5 USD Kvartalsvis 10,69 -0,01 -0,09 10,74 9,91 - LU1379101360 - -
Class I3 USD Månatlig 10,71 -0,01 -0,09 10,80 9,93 - LU1630945258 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 8,76 -0,01 -0,11 8,86 8,21 - LU1116320141 - -
Class A6 USD Månatlig 8,97 -0,01 -0,11 9,08 8,40 - LU1116320737 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,91 -0,01 -0,10 9,97 8,99 - LU0827880930 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,82 0,00 0,00 3,88 3,59 - LU0278719090 - -
Class D2 USD Ingen 16,65 -0,03 -0,18 16,74 14,79 - LU0368268602 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,80 -0,01 -0,11 8,90 8,24 - LU1116319648 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 86,92 -0,10 -0,11 87,94 81,40 - LU1116320901 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,72 -0,01 -0,17 5,75 5,31 - LU0265552215 - -
Class I2 EUR - 13,03 -0,05 -0,38 13,08 11,04 - LU1791805960 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,31 0,00 0,00 5,34 4,94 - LU0265550946 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,44 -0,02 -0,16 12,52 11,21 - LU0326426086 - -
Class A8 Hedged CAD Månatlig 8,75 -0,02 -0,23 8,85 8,19 - LU1116320497 - -
Class X2 USD - 11,45 -0,01 -0,09 11,50 10,07 - LU0265554344 - -
Class A2 USD Ingen 15,24 -0,02 -0,13 15,33 13,63 - LU0265550359 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,34 -0,02 -0,21 9,42 8,55 - LU0278718100 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 90,55 -0,11 -0,12 91,55 84,38 - LU1149717743 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,40 -0,02 -0,24 8,52 7,94 - LU1116319994 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokument

Dokument