Aktier

BlackRock Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.aug.2019 USD 2 614
Basvaluta USD
Fondstart 05.aug.2015
Startdatum 02.mar.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Jämförelseindex ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,38%
ISIN LU1373034930
Bloomberg, kortnamn BSGD2RG
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BDCNS92
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 0,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BlackRock Global Event Driven Fund, Class D2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 90 Alt - Event Driven fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
CELGENE CORPORATION 7,19
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION 6,68
SUNTRUST BANKS INC 4,80
ALLERGAN PLC 4,24
OAKTREE CAPITAL GROUP LLC 3,98
Namn Vikt (%)
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 3,95
BTG PLC 3,71
BUCKEYE PARTNERS LP 3,66
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 3,19
TRIBUNE MEDIA COMPANY 2,95
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged GBP Ingen 111,96 -0,07 -0,06 112,20 105,82 - LU1373034930 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 97,65 -0,42 -0,43 104,30 97,65 - LU2008661006 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 110,66 -0,07 -0,06 110,94 105,19 - LU1382784764 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 107,87 -0,10 -0,09 108,20 103,06 - LU1400751324 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 114,90 -0,06 -0,05 115,19 108,94 - LU1288049940 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 108,99 -0,09 -0,08 109,30 103,98 - LU1387771113 - -
Class I2 USD Ingen 110,46 -0,01 -0,01 110,56 102,20 - LU1251621345 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 107,54 -0,06 -0,06 107,76 101,34 - LU1603215044 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 111,57 -0,01 -0,01 111,67 103,22 - LU1603214153 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 526,38 -7,00 -0,07 10 553,44 9 999,28 - LU1781817421 - -
Class A2 USD Ingen 118,36 -0,03 -0,03 118,52 110,21 - LU1251620883 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,30 -0,08 -0,07 109,59 104,06 - LU1373035077 - -
Class D2 USD Ingen 120,14 -0,02 -0,02 120,27 111,42 - LU1251621188 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 104,73 -0,07 -0,07 105,01 99,74 - LU1603214401 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 102,82 -0,08 -0,08 103,12 98,33 - LU1697783881 - -
Class Z2 USD Ingen 123,80 0,00 0,00 123,91 113,98 - LU1258025839 - -
Class X2 USD Ingen 131,58 0,03 0,02 131,66 119,02 - LU1264793958 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 113,17 -0,07 -0,06 113,47 107,53 - LU1341466644 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,97 -0,09 -0,08 107,29 102,11 - LU1376384878 - -
Class IA2 USD - 105,62 0,00 0,00 105,68 100,00 - LU1921562119 - -
Class I4 Hedged EUR - 106,55 -0,07 -0,07 106,82 101,68 - LU1817852764 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 118,70 -0,05 -0,04 118,93 111,47 - LU1288049866 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument