Aktier

BGF Continental European Flexible Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.jul.2019 EUR 3 526
Basvaluta EUR
Fondstart 24.nov.1986
Startdatum 09.dec.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex FTSE World Europe ex UK (in GBP)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,81%
ISIN LU1330249563
Bloomberg, kortnamn BGCI4RF
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ5ZC20
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Continental European Flexible Fund, Class I4, per den 30.jun.2019 listad mot 548 Europe ex-UK Large-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
SAP SE 6,49
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,94
AIRBUS SE 5,19
NOVO NORDISK A/S 5,05
SIKA AG 4,97
Namn Vikt (%)
SAFRAN SA 4,79
DSV A/S 3,91
FERRARI NV 3,84
LONZA GROUP AG 3,40
THALES SA 2,95
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I4 GBP Årlig 15,66 -0,02 -0,13 15,93 12,33 - LU1330249563 - -
Class D4 EUR Årlig 25,98 0,03 0,12 26,41 20,33 - LU1202926504 - -
Class X4 GBP Årlig 23,52 -0,03 -0,13 23,91 18,44 - LU0462858084 - -
Class A4 EUR Årlig 25,84 0,03 0,12 26,27 20,30 - LU0628613803 - -
Class I2 EUR Ingen 19,59 0,03 0,15 19,90 15,30 - LU0888974473 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 14,15 0,02 0,14 14,36 10,87 - LU1505938164 - -
Class D2 USD Ingen 32,16 0,09 0,28 32,82 29,62 - LU1984140423 - -
Class X2 EUR Ingen 30,97 0,04 0,13 31,47 24,10 - LU0224106442 - -
Class I4 EUR Årlig 17,47 0,03 0,17 17,75 13,65 - LU1505937943 - -
Class A2 USD Ingen 29,69 0,08 0,27 30,64 23,73 - LU0769137737 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 40,70 0,06 0,15 41,31 31,30 - LU0669554353 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,84 0,02 0,14 14,05 10,69 - LU1196525536 - -
Class A4 GBP Årlig 23,00 -0,04 -0,17 23,40 18,21 - LU0071969892 - -
Class D2 EUR Ingen 28,62 0,03 0,10 29,09 22,39 - LU0406496546 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 13,74 0,02 0,15 13,94 10,55 - LU1207311066 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 24,73 0,03 0,12 25,14 19,33 - LU0534241806 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 37,90 0,05 0,13 38,47 29,15 - LU0827876151 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 26,18 0,03 0,11 26,60 20,37 - LU0827876235 - -
Class D4 GBP Årlig 23,29 -0,04 -0,17 23,69 18,37 - LU0827876318 - -
Class A2 EUR Ingen 26,43 0,03 0,11 26,87 20,76 - LU0224105477 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 25,08 0,04 0,16 25,48 19,51 - LU0827876409 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokument

Dokument