Aktier

BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 10.aug.2020 USD 246
Basvaluta USD
Fondstart 20.aug.2015
Startdatum 02.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,55%
ISIN LU1278844557
Bloomberg, kortnamn BSIWI2J
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYXWSP1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund, Class I2, per den 31.jul.2020 listad mot 3131 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,87
MICROSOFT CORPORATION 3,22
AMAZON.COM INC 2,80
ALPHABET INC 1,99
VISA INC 1,40
Namn Vikt (%)
HOME DEPOT INC 1,34
NESTLE SA 1,19
FACEBOOK INC 1,12
NVIDIA CORPORATION 1,04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,01
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 JPY Ingen 14 513,90 28,03 0,19 15 368,16 10 176,96 - LU1278844557 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 136,36 0,29 0,21 136,36 90,94 - LU1538851418 - -
Class D2 EUR Ingen 147,24 0,11 0,07 160,88 107,61 - LU1254583435 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 15 260,77 33,56 0,22 15 319,32 10 205,11 - LU1278844987 - -
Class A2 USD Ingen 152,49 0,33 0,22 152,80 102,28 - LU1254583351 - -
Class X2 GBP Ingen 190,93 -0,37 -0,19 194,16 143,86 - LU1264796118 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Anna Hawley
Anna Hawley

Dokument

Dokument