Aktier

BSF Impact World Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.jun.2019 USD 200
Basvaluta USD
Fondstart 20.aug.2015
Startdatum 02.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World Net TR Index in JPY
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,54%
ISIN LU1278844557
Bloomberg, kortnamn BSIWI2J
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYXWSP1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Impact World Equity Fund, Class I2, per den 31.maj.2019 listad mot 3536 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 2,03
AMAZON.COM INC 1,81
MICROSOFT CORPORATION 1,81
ALPHABET INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,41
Namn Vikt (%)
PEPSICO INC 1,04
ROCHE HOLDING AG 1,02
FACEBOOK INC 0,91
CISCO SYSTEMS INC 0,88
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,87
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 JPY Ingen 13 112,13 20,20 0,15 13 830,55 11 082,61 - LU1278844557 - -
Class D2 EUR Ingen 135,84 -0,18 -0,13 138,46 112,19 - LU1254583435 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 13 786,69 -67,37 -0,49 14 136,32 11 622,27 - LU1278844987 - -
Class A2 USD Ingen 136,11 -0,66 -0,48 137,68 113,35 - LU1254583351 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 122,97 -0,60 -0,49 126,25 103,72 - LU1538851418 - -
Class X2 GBP Ingen 174,14 -0,17 -0,10 176,06 144,75 - LU1264796118 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Anna Hawley
Anna Hawley

Dokument

Dokument