Obligationer

BGF European High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 EUR 100
Basvaluta EUR
Fondstart 23.jul.2015
Startdatum 23.jul.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR High Yield Bond
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,28%
ISIN LU1191877379
Bloomberg, kortnamn BGEHYA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYN89P6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF European High Yield Bond Fund, Class A2, per den 31.jan.2020 listad mot 593 EUR High Yield Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375 12/31/2049 1,76
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 1,52
VODAFONE GROUP PLC RegS 3.1 01/03/2079 1,50
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 1,22
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 1,20
Namn Vikt (%)
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS 5.75 10/31/2026 1,18
EG GLOBAL FINANCE PLC RegS 6.25 10/30/2025 1,11
BANKIA SA RegS 6 12/31/2049 1,09
BANCO DE SABADELL SA RegS 6.5 12/31/2049 1,09
NETFLIX INC RegS 3.875 11/15/2029 1,02
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 12,09 0,00 0,00 12,09 11,02 - LU1191877379 - -
Class Z2 EUR - 10,12 0,00 0,00 10,12 10,00 - LU2099034311 - -
Class D2 EUR Ingen 12,43 0,00 0,00 12,43 11,28 - LU1191877965 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 120,01 -0,03 -0,02 120,04 109,23 - LU1258857645 - -
Class D4 EUR Årlig 10,60 0,00 0,00 10,60 9,99 - LU1258857561 - -
Class X2 EUR Ingen 12,85 -0,01 -0,08 12,86 11,58 - LU1264796209 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,80 -0,01 -0,08 11,81 10,81 - LU1258857728 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,98 0,00 0,00 10,98 10,25 - LU1258858023 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokument

Dokument