Aktier

BGF World Healthscience Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.feb.2020 USD 6 347
Basvaluta USD
Fondstart 06.apr.2001
Startdatum 15.jul.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI World Health Care Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU1254117382
Bloomberg, kortnamn BGWHA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYM6PT7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDWUHC
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,58
ROCHE HOLDING PAR AG 4,61
ABBOTT LABORATORIES 4,25
SANOFI SA 4,07
MERCK & CO INC 4,03
Namn Vikt (%)
ASTRAZENECA PLC 3,87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,14
MEDTRONIC PLC 2,68
ZOETIS INC CLASS A 2,55
STRYKER CORP 2,53
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CNH Ingen 150,61 0,28 0,19 150,69 117,32 - LU1254117382 - -
Class A4 USD - 10,08 0,02 0,20 10,09 9,95 - LU2112291526 - -
Class A2 EUR Ingen 49,35 0,23 0,47 49,35 37,05 - LU0171307068 - -
Class A4 EUR - 9,32 0,04 0,43 9,32 9,09 - LU2112291799 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,44 0,04 0,22 18,45 14,47 - LU1057294990 - -
Class X2 USD Ingen 63,94 0,12 0,19 63,97 49,23 - LU0462856898 - -
Class D4 USD Årlig 13,36 0,02 0,15 13,37 10,40 - LU1728553774 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,44 0,02 0,16 12,46 9,96 - LU1822774284 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 160,00 2,00 0,17 1 161,00 925,00 - LU1948809360 - -
Class A2 USD Ingen 53,34 0,10 0,19 53,38 41,67 - LU0122379950 - -
Class D2 EUR Ingen 54,16 0,26 0,48 54,16 40,40 - LU0827889485 - -
Class I2 USD - 11,99 0,02 0,17 12,00 9,28 - LU1960219225 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,41 0,04 0,22 18,42 14,51 - LU1023059063 - -
Class D2 USD Ingen 58,54 0,11 0,19 58,58 45,45 - LU0329593007 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 183,84 0,35 0,19 184,00 143,91 - LU1061106388 - -
Class I2 EUR - 11,09 0,05 0,45 11,09 9,10 - LU1960219571 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Erin Xie
Erin Xie

Dokument

Dokument