Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 USD 1 345
Basvaluta USD
Fondstart 17.feb.2012
Startdatum 01.jul.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,44%
ISIN LU1246651910
Bloomberg, kortnamn BSADD2G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BZ0P8C7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
IDACORP INC 2,12
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,57
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,34
RLJ LODGING TRUST 1,22
MORGAN STANLEY 1,18
Namn Vikt (%)
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1,11
PACCAR INC 1,09
ALLIANT ENERGY CORP 1,04
WESTERN ALLIANCE BANCORP 1,00
EXTENDED STAY AMERICA INC 0,96
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged GBP Ingen 111,41 0,47 0,42 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 127,15 0,54 0,43 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
Class A2 AUD Ingen 200,08 1,62 0,82 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
Class A2 GBP Ingen 173,92 1,06 0,61 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
Class A2 EUR - 102,43 0,59 0,58 104,42 99,09 - LU1991022069 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 948,14 42,25 0,43 10 378,24 9 514,91 - LU1791183780 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 103,44 0,44 0,43 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
Class X2 USD Ingen 159,08 0,69 0,44 162,32 147,78 - LU0849781678 - -
Class D2 USD Ingen 114,37 0,49 0,43 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
Class I2 Hedged SEK - 95,49 0,41 0,43 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
Class A2 USD Ingen 133,93 0,57 0,43 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 123,59 0,52 0,42 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,23 0,43 0,42 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
Class I2 USD Ingen 108,26 0,47 0,44 110,49 101,30 - LU1653088168 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 125,28 0,53 0,42 131,80 120,44 - LU0765562458 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument