Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CAD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.feb.2020 USD 1 419
Basvaluta USD
Fondstart 22.dec.1998
Startdatum 07.jan.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,63%
ISIN LU1153585705
Bloomberg, kortnamn BGHYI2C
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BTN1VV0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CAD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering CAD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,49
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,64
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
Namn Vikt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,43
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,42
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,38
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged CAD Ingen 13,08 -0,07 -0,53 13,17 11,92 - LU1153585705 - -
Class D3 USD Månatlig 8,26 -0,04 -0,48 8,32 7,84 - LU0827882126 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,87 -0,03 -0,43 6,92 6,66 - LU0871640040 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 53,24 -0,27 -0,50 53,62 51,42 - LU0784402520 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 14,92 -0,07 -0,47 15,03 13,72 - LU0849758007 - -
Class X2 USD Ingen 11,50 -0,05 -0,43 11,58 10,35 - LU0580566189 - -
Class I3 USD Månatlig 10,69 -0,06 -0,56 10,77 10,16 - LU0764819032 - -
Class D3 Hedged EUR Månatlig 5,26 -0,03 -0,57 5,30 5,12 - LU0827882472 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,69 -0,53 -0,49 107,45 102,56 - LU1919856135 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,27 -0,04 -0,43 9,33 8,94 - LU1072327023 - -
Class A6 USD Månatlig 7,06 -0,04 -0,56 7,11 6,82 - LU0764618640 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 11,73 -0,05 -0,42 11,85 10,65 - LU1125545993 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 13,85 -0,07 -0,50 13,95 12,97 - LU0797429023 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,50 -0,09 -0,51 17,63 16,41 - LU0093504206 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 20,31 -0,10 -0,49 20,46 18,72 - LU0372548783 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,99 -0,05 -0,50 10,07 9,68 - LU1830001522 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 21,25 -0,11 -0,51 21,40 19,66 - LU0147394752 - -
Class D2 USD Ingen 29,00 -0,14 -0,48 29,20 26,28 - LU0297941899 - -
Class A1 USD Daglig 8,15 -0,04 -0,49 8,21 7,75 - LU0171284770 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,79 -0,05 -0,46 10,87 10,04 - LU1791806000 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 18,64 -0,09 -0,48 18,77 17,36 - LU0368267034 - -
Class A1 EUR Daglig 5,28 -0,02 -0,38 5,32 5,15 - LU0118259661 - -
Class A2 USD Ingen 27,13 -0,14 -0,51 27,32 24,76 - LU0171284937 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 5,23 -0,03 -0,57 5,27 5,09 - LU0172401704 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 92,72 -0,46 -0,49 93,35 88,29 - LU1023055319 - -
Class I2 USD Ingen 29,22 -0,15 -0,51 29,43 26,44 - LU0369584726 - -
Class A3 USD Månatlig 8,21 -0,04 -0,48 8,27 7,80 - LU0172401969 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,22 -0,04 -0,43 9,43 8,90 - LU0984200880 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 19,20 -0,09 -0,47 19,34 17,81 - LU0567554463 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokument

Dokument