Blandfonder

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015
Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

- -0,60 8,57 -0,41 4,06

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.aug.2019 USD 7 726
Basvaluta USD
Fondstart 28.jun.2012
Startdatum 29.okt.2014
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori EUR Moderate Allocation - Global
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,65%
ISIN LU1129992480
Bloomberg, kortnamn BGMAI5G
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BRWQZH6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I5G Hedged, per den 31.jul.2019 listad mot 1739 EUR Moderate Allocation - Global fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,49
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,91
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 0,61
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,51
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,43
Namn Vikt (%)
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,40
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,39
STATE STREET CORP 3.41025 06/15/2037 0,38
BARCLAYS PLC RegS 7.875 12/31/2049 0,34
BAC CITIGROUP INC 9.448/29/2019 0,33
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,82 0,01 0,11 9,10 8,31 - LU1129992480 - -
Class A3G EUR Månatlig 9,01 0,02 0,22 9,06 8,20 - LU1238068834 - -
Class I2 USD Ingen 11,82 0,01 0,08 11,87 10,61 - LU1523255922 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,74 0,00 0,00 8,93 8,17 - LU0784384363 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 90,47 0,07 0,08 92,56 85,49 - LU0784385170 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,22 0,01 0,10 10,30 9,36 - LU1523256144 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 9,99 0,01 0,10 10,10 9,29 - LU0784383803 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,18 0,00 0,00 8,57 7,85 - LU1133085917 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 95,39 0,08 0,08 97,39 90,27 - LU1257007564 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,97 0,01 0,09 11,07 10,15 - LU0784383472 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,32 0,01 0,11 9,52 8,80 - LU0871640123 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,21 0,01 0,09 11,30 10,29 - LU1062843344 - -
Class A4G USD Årlig 10,19 0,01 0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 9,60 0,01 0,10 10,05 8,88 - LU1373034260 - -
Class X2 USD Ingen 15,69 0,01 0,06 15,76 14,04 - LU0784385766 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,27 0,01 0,09 11,37 10,37 - LU1373034187 - -
Class A2 USD Ingen 13,86 0,01 0,07 13,94 12,54 - LU0784385840 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,38 0,01 0,11 9,50 8,81 - LU0784384876 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,66 0,01 0,12 9,03 7,99 - LU0784383712 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,74 0,01 0,09 10,84 9,91 - LU0784383399 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,87 0,01 0,10 10,24 9,08 - LU1373034344 - -
Class D2 USD Ingen 14,19 0,01 0,07 14,26 12,76 - LU0784385337 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 9,41 0,00 0,00 9,73 8,64 - LU0944772804 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,89 0,01 0,10 9,98 9,23 - LU1003077408 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 10,00 0,01 0,10 10,10 9,32 - LU1877504073 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,71 0,01 0,11 8,88 8,21 - LU1003077663 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,73 0,00 0,00 8,90 8,23 - LU1003077580 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,83 0,01 0,11 9,03 8,34 - LU0949170426 - -
Class A2 EUR Ingen 12,51 0,03 0,24 12,58 10,97 - LU1162516477 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,92 0,01 0,11 9,10 8,42 - LU0949170343 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,90 0,01 0,10 9,99 9,23 - LU1270847269 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,73 0,01 0,10 9,93 9,10 - LU0949170269 - -
Class D6 Hedged GBP Månatlig 9,53 0,01 0,11 9,77 9,02 - LU1791173633 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument