Obligationer

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 USD 2 109
Basvaluta USD
Fondstart 29.okt.1993
Startdatum 17.sep.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,60%
ISIN LU1111085442
Bloomberg, kortnamn BGUHI4H
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BQSTL96
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LF89TRUU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,04
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,98
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,89
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
Namn Vikt (%)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,87
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,75
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,72
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,68
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,60 0,01 0,10 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class A1 USD Daglig 5,78 0,00 0,00 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,16 0,01 0,09 11,16 10,24 - LU1090156289 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,81 0,01 0,09 10,82 9,96 - LU1090155554 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 9,30 0,01 0,11 9,59 8,83 - LU0578943853 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,21 0,12 0,12 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,18 0,01 0,09 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,43 0,01 0,09 11,43 10,45 - LU1111085798 - -
Class A2 USD Ingen 34,43 0,04 0,12 34,43 31,01 - LU0046676465 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,07 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class A3 Hedged CAD Månatlig 10,11 0,01 0,10 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
Class D2 USD Ingen 36,37 0,04 0,11 36,37 32,61 - LU0552552704 - -
Class A3 Hedged GBP Månatlig 9,75 0,01 0,10 9,94 9,19 - LU0580330818 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 11,43 0,02 0,18 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,10 0,02 0,11 18,10 16,33 - LU0827886895 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 222,33 0,25 0,11 222,33 203,46 - LU0532707519 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,85 0,02 0,13 14,85 13,45 - LU0578945809 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 210,42 0,23 0,11 210,48 193,44 - LU0330917963 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,80 0,01 0,10 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
Class D3 USD Månatlig 10,04 0,01 0,10 10,06 9,33 - LU0592702061 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 37,97 0,05 0,13 39,08 35,96 - LU0764619531 - -
Class A6 USD Månatlig 5,07 0,00 0,00 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,31 0,01 0,11 9,56 8,81 - LU0871640396 - -
Class X6 USD Månatlig 10,84 0,01 0,09 10,87 10,09 - LU1376384019 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,41 0,01 0,11 9,66 8,90 - LU1314333441 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,31 0,02 0,12 17,31 15,68 - LU0578947334 - -
Class I3 USD Månatlig 9,45 0,01 0,11 9,47 8,79 - LU0764821012 - -
Class X2 USD Ingen 40,20 0,05 0,12 40,20 35,88 - LU0147390172 - -
Class D3 Hedged SGD Månatlig 9,84 0,01 0,10 9,93 9,20 - LU0827886978 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 90,81 0,12 0,13 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
Class I2 USD Ingen 14,74 0,01 0,07 14,74 13,21 - LU0822668108 - -
Class A3 USD Månatlig 5,85 0,00 0,00 5,87 5,44 - LU0172419151 - -
Class A4 GBP Årlig 11,05 0,01 0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,49 0,02 0,13 15,49 13,96 - LU0827887273 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokument

Dokument