Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.aug.2020 EUR 876
Basvaluta EUR
Fondstart 31.aug.2007
Startdatum 02.jul.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Europe BMI Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,10%
ISIN LU1083780855
Bloomberg, kortnamn BREDX2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BNN83V3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF European Opportunities Extension Fund, Class X2, per den 31.jul.2020 listad mot 357 Europe Flex-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
ROYAL UNIBREW A/S 7,24
NOVO NORDISK A/S 6,97
DSV PANALPINA A/S 6,52
LONZA GROUP AG 6,03
RELX PLC 5,02
Namn Vikt (%)
SIKA AG 4,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,70
EXPERIAN PLC 3,67
SAP SE 3,66
TELEPERFORMANCE 3,45
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 261,32 3,38 1,31 272,51 168,22 - LU1083780855 - -
Class D2 EUR Ingen 422,59 5,90 1,42 451,52 281,03 - LU0418791066 - -
Class D4 GBP Årlig 374,14 4,65 1,26 379,15 255,10 - LU0827973438 - -
Class D3G EUR Månatlig 150,01 2,09 1,41 160,78 100,07 - LU1244156755 - -
Class I2 EUR Ingen 224,01 3,12 1,41 239,09 148,83 - LU1055043068 - -
Class A2 EUR Ingen 409,39 5,71 1,41 438,26 272,68 - LU0313923228 - -
Class A4 GBP Årlig 364,77 4,53 1,26 369,73 249,11 - LU0313923905 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokument

Dokument