Aktier

BGF European Special Situations Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 EUR 1 236
Basvaluta EUR
Fondstart 14.okt.2002
Startdatum 18.jun.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Net TR in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU1078072763
Bloomberg, kortnamn BESD2UH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BNCBRB1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
SAP SE 4,65
ASML HOLDING NV 4,11
SAFRAN SA 3,43
NOVO NORDISK A/S 3,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,22
Namn Vikt (%)
DSV A/S 3,08
UNILEVER PLC 2,92
FERRARI NV 2,90
DIAGEO PLC 2,68
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,65
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged USD Ingen 16,43 -0,03 -0,18 16,89 12,64 - LU1078072763 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 17,49 -0,04 -0,23 18,00 13,53 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 15,65 -0,03 -0,19 16,12 12,19 - LU1023062521 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 15,01 -0,02 -0,13 15,50 11,79 - LU1023063255 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 114,73 -0,20 -0,17 118,10 89,20 - LU1355424745 - -
Class I2 EUR Ingen 13,37 -0,03 -0,22 13,79 10,48 - LU0369584999 - -
Class X2 USD Ingen 14,47 -0,06 -0,41 15,20 11,65 - LU0462856112 - -
Class D2 EUR Ingen 49,81 -0,09 -0,18 51,40 39,10 - LU0252965834 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 359,36 -0,64 -0,18 370,19 278,76 - LU1244156169 - -
Class X2 EUR Ingen 13,08 -0,02 -0,15 13,48 10,20 - LU1003011217 - -
Class A2 USD Ingen 49,80 -0,21 -0,42 52,42 40,56 - LU0171276677 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,52 -0,03 -0,18 17,04 12,86 - LU1023062109 - -
Class D2 USD Ingen 55,14 -0,23 -0,42 57,98 44,68 - LU0827879171 - -
Class A2 EUR Ingen 44,99 -0,08 -0,18 46,48 35,49 - LU0154234636 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokument

Dokument