Aktier

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 457
Fondstart 29.jul.2011
Startdatum 09.jun.2014
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex FTSE RAFI Emerging Markets QSR Index - EUR Net
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,42%
ISIN IE00B4ZF3F31
Bloomberg, kortnamn BREMEIA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4ZF3F3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE), Inst, per den 31.mar.2019 listad mot 2092 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4,12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,14
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2,64
CHINA MOBILE LTD 2,25
NK LUKOIL 2,23
Namn Vikt (%)
BANK OF CHINA LTD H 2,12
GAZPROM 2,03
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,83
BANCO BRADESCO PREF SA 1,54
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 1,47
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst EUR Ingen 14,19 0,04 0,30 14,25 12,25 14,15 IE00B4ZF3F31 14,22 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,65 0,04 0,30 11,70 10,78 11,61 IE00B5W95P95 11,67 -
Flex GBP Ingen 14,03 0,01 0,08 14,04 12,34 13,99 IE00B4ZXG030 14,06 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,76 0,01 0,08 12,82 11,32 12,72 IE00B589QT48 12,78 -
Inst GBP Ingen 13,85 0,01 0,08 13,86 12,21 13,82 IE00B5N9CW43 13,88 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument